Gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.