Skip to main content

Mae'r adroddiad yn cyflwyno gwariant y GIG fesul rhaglen ofal dyrannu ar sail y cyflwr meddygol y mae'r gwariant yn ymwneud ag ef ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Rhannu’r dudalen hon