4. Myfyrwyr cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth

Bydd benthyciad o £13,000 ar gael i fyfyrwyr ôl-radd sy'n dilyn cwrs meistr, lle bynnag y dewisant astudio yn y DU, i gyfrannu at eu costau. Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 60 blwydd oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs i gael y benthyciad ôl-raddedig.

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid i brifysgolion yng Nghymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Nod y cyllid hwn yw rhoi cymorth ychwanegol (hyd at £4,000) i ôl-raddedigion sy'n dilyn cwrs meistr ac yn dewis astudio yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth am y trefniant ariannol hwn yng nghylchlythyr CCAUC Interim Postgraduate Taught (PGT) Masters support package for AY 2018/19.

O fis Medi 2019, bydd ôl-raddedigion sy'n dilyn cwrs meistr yn cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Bydd y cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol.

Cwrs blwyddyn
Incwm Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £6,885.00 £10,115.00 £17,000.00
£20,000 £6,651.00 £10,349.00 £17,000.00
£25,000 £5,930.00 £11,070.00 £17,000.00
£30,000 £5,209.00 £11,791.00 £17,000.00
£35,000 £4,488.00 £12,512.00 £17,000.00
£40,000 £3,767.00 £13,233.00 £17,000.00
£45,000 £3,047.00 £13,953.00 £17,000.00
£50,000 £2,326.00 £14,674.00 £17,000.00
£55,000 £1,605.00 £15,395.00 £17,000.00
£59,200 neu fwy £1,000.00 £16,000.00 £17,000.00
Cwrs dwy flynedd (fesul blwyddyn)
Incwm Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £3,442.50 £5,075.50 £8,500.00
£20,000 £3,325.50 £5,174.50 £8,500.00
£25,000 £2965.00 £5,535.00 £8,500.00
£30,000 £2,604.50 £5,895.50 £8,500.00
£35,000 £2,244.00 £6,256.00 £8,500.00
£40,000 £1.883.50 £6,626.50 £8,500.00
£45,000 £1,523.50 £6,976.50 £8,500.00
£50,000 £1,163.00 £7,337.00 £8,500.00
£55,000 £802.50 £7,697.50 £8,500.00
£59,200 neu fwy £500.00 £8,000.00 £8,500.00

Mae swm y grant yn seiliedig ar gyfradd lawn-amser (am flwyddyn) o £6,885, wedi tynnu £1 am bob £6.937 ychwanegol o incwm, uwchlaw £18,370. Mae cyfraddau’r grantiau a’r benthyciadau rhan-amser yn dibynnu ar hyd y cyfnod astudio.

Os ydych chi’n dechrau cwrs doethuriaeth ôl-radd amser llawn neu ran-amser (fel PhD) o 1 Awst 2018 ymlaen, gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-radd o hyd at £25,000. Gall hyn helpu gyda ffioedd cyrsiau a chostau byw tra byddwch chi’n astudio.