5. Rhagor o wybodaeth

Ceir gwybodaeth fanylach yn Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) sy'n llywodraethu sut mae'r polisi'n gweithio.

Ceir rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.