Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

3. Faint o’r swm sy’n ddyledus fydd yn cael ei ddileu

Bydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cyfrif faint fydd yn cael ei dynnu o falans myfyriwr cyn gynted ag y mae'r myfyriwr wedi gwneud ei ad-daliad cyntaf. 

  • Os mai sero yw'r balans (h.y. bod y myfyriwr wedi ad-dalu'r benthyciad cyfan mewn un taliad), sero fydd y swm a gaiff ei dynnu ac ni fydd y myfyriwr yn gymwys ar gyfer dileu swm pellach yn y dyfodol; 
  • Os yw'r balans yn llai na £1,500, bydd y balans sy'n weddill yn cael ei dynnu ac ni fydd y myfyriwr yn gymwys ar gyfer dileu swm pellach yn y dyfodol. 
  • Os yw'r balans yn £1,500 neu fwy, bydd £1,500 yn cael ei dynnu ac ni fydd y myfyriwr yn gymwys ar gyfer dileu swm pellach yn y dyfodol.

Os yw'r swm sy'n cael ei dynnu yn llai na £1,500, gan gynnwys lle mae'n £0, ni fydd modd dileu swm pellach o unrhyw ddyled benthyciad arall yn y dyfodol.