Skip to main content

4. Enghreifftiau o ddileu

Mae'r swm sydd i'w ganslo o dan y cynllun yn dibynnu ar a yw'r myfyriwr wedi cwblhau ei gwrs neu a yw'n dal i dderbyn taliadau cynhaliaeth.

Gwneud ad-daliad ar ôl i fyfyriwr gwblhau cwrs

Os yw myfyriwr wedi cwblhau ei gwrs, bydd y swm sy'n cael ei ddileu yn dibynnu ar:

  • faint sy'n cael ei ad-dalu; a'r
  • balans ar ôl i'r ad-daliad cyntaf gael ei wneud. 
Balans y benthyciad cynhaliaeth Swm yr ad-daliad cyntaf Balans sy'n weddill Swm a gaiff ei ddileu*
£200 £200 £0 £0
£1,000 £5 £995 £995
£3,000 £1,000 £2,000 £1,500

* Ni chaiff symiau pellach eu dileu.

Gwneud ad-daliad tra'n astudio

Os yw myfyriwr yn derbyn taliadau benthyciad cynhaliaeth ar hyn o bryd ac yn gwneud ad-daliad, bydd y swm sy'n cael ei ddileu yn dibynnu ar:

  • bryd y caiff yr ad-daliad ei wneud; a'r
  • balans ar adeg yr ad-daliad.
Enghraifft 1: os caiff ad-daliad o £50 ei wneud yn ystod ail dymor cwrs myfyriwr
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 1 £600
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 2 £600
Ad-daliad gwirfoddol  £50
Balans sy'n weddill £1,150
Swm a gaiff ei ddileu -£1,150
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 3 £600
Balans y benthyciad cynhaliaeth £600
Enghraifft 2: os caiff ad-daliad o £50 ei wneud yn ystod trydydd tymor cwrs myfyriwr
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 1 £600
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 2 £600
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 3 £600
Ad-daliad gwirfoddol  £50
Balans sy'n weddill £1,750
Swm a gaiff ei ddileu -£1,500*
Balans y benthyciad cynhaliaeth £250
Enghraifft 3: os yw myfyriwr yn ad-dalu'r swm sy'n weddill yn llawn ar ôl cael taliad benthyciad tymor 2
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 1 £600
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 2 £600
Ad-daliad gwirfoddol  £1,200
Balans sy'n weddill £0
Swm a gaiff ei ddileu -£0*
Taliad benthyciad cynhaliaeth tymor 3 £600
Balans y benthyciad cynhaliaeth £600

 

Rhannu’r dudalen hon