Canllawiau a gwasanaethau

  • Yn gosod allan y fframwaith a'r egwyddorion ar gyfer rheoli adnoddau cyhoeddus yn gyfrifol ac er budd y cyhoedd.

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Casgliad
    Mae Cymru’n cael dyraniad cyllideb gan Lywodraeth y DU. Caiff hwn ei bennu gan yr Adolygiad o Wariant ac unrhyw addasiadau dilynol.