Neidio i'r prif gynnwy

3. Cyllid a chymhwystra

Mae busnesau o bob maint ac ym mhob sector yn gymwys.

Caiff y rhan fwyaf o'r hyfforddiant ei wneud gan y cyflogwr sy'n gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy.

Y cyflogwr sy’n gyfrifol am dalu cyflog y prentis ac am unrhyw hyfforddiant ychwanegol. Caiff costau'r hyfforddiant eu cefnogi gan y rhaglen brentisiaethau.

Mae'n bwysig gweithio gyda darparwr hyfforddiant mor gynnar â phosibl yn y broses. Byddant yn gallu rhoi help, cymorth ac arweiniad.

Cymhellion

I helpu busnesau i recriwtio prentisiaid, rydym yn cynnig cymhellion tan 28 Chwefror 2022. Mae'r symiau'n dibynnu ar oriau’r contract: 

  30 awr yr wythnos neu fwy Llai na 30 awr yr wythnos
16 i 24 oed £4000 £2000
25 oed a hŷn £2000 £1000

Cyfyngir taliadau i 10 dysgwr i bob busnes. Nid yw cymhellion yn berthnasol i brentisiaethau gradd.

Taliad cymhelliant ar gyfer cyflogi pobl anabl

  • £1500 ar gyfer pob prentis newydd sy'n cael ei recriwtio
  • gallwch hawlio'r taliad hwn a’r cymhellion uchod

Mae'r holl gymhellion ond yn berthnasol i brentisiaethau ar lefel 2 i 5.

Ni allwch hawlio: 

  • os ydych yn recriwtio ar gontract dim oriau
  • os ydych yn defnyddio model rhannu prentisiaeth

Bydd y cymhellion ar gael drwy eich darparwr hyfforddiant.