Defnyddiwch ar gyfer:

 • cyhoeddiadau am Bolisi’r llywodraeth
 • papurau gwyn
 • strategaethau
 • cynlluniau gweithredol
 • cynlluniau gweithredu
 • cylchoedd gorchwyl
 • llythyron cylch gorchwyl
 • memoranda dealltwriaeth

Peidiwch â chreu polisi ar gyfer:

 • ymgynghoriadau
 • adroddiadau ymchwil
 • asesiadau effaith
 • polisïau mewnol
 • dogfennau canllaw