Defnyddiwch ar gyfer:

  • ymateb i geisiadau dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI)

Peidiwch â’i defnyddio:

  • at unrhyw ddiben heblaw ymateb i geisiadau FOI