Defnyddiwch ar gyfer:

  • canllawiau fel llawlyfrau neu ddogfennau eraill sy’n rhoi cynghorion
  • canllawiau y mae’n rhaid i ddefnyddwyr eu dilyn o dan y gyfraith

Peidiwch â’i ddefnyddio ar gyfer:

  • deunydd sydd wedi’i gynhyrchu fel cynnwys gwreiddiol i’r we
  • cyhoeddiadau y dylid eu hatodi i gynnwys mewn fformat arall; ee ychwanegir cofnodion cyfarfod, agendâu a phapurau at gyfarfodydd
  • fideos, dylai’r rhain gael eu gosod yn syth i mewn i’r cynnwys perthnasol, fel arfer stori newyddion neu ddatganiad i’r wasg