Defnyddiwch ar gyfer:

  • dogfennau sy’n asesu effaith mentrau newydd neu newidiadau i ddeddfwriaeth (er enghraifft, asesiadau effaith, asesiadau effaith ar gydraddoldeb a dadansoddiadau o effaith ar gydraddoldeb).