Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ail nodyn polisi caffael COVID-19 (PPN 02/20: Cymorth i gyflenwyr oherwydd COVID-19).

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r nodyn yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau i gyrff cyhoeddus ar dalu eu cyflenwyr i sicrhau bod gwasanaethau yn parhau yn ystod ac wedi’r achosion presennol o coronafeirws. Rhaid i swyddogion cyfrifyddu fod yn ymwybodol y gall talu ymlaen llaw gynyddu'r risg o dwyll a gwallau. Rhaid i awdurdodau contractio weithredu nawr i sicrhau bod cyflenwyr sydd mewn perygl mewn sefyllfa i ailafael yn y broses arferol o gontractio unwaith y bydd yr argyfwng drosodd.

Nodyn polisi caffael 02/20: Cymorth i gyflenwyr oherwydd COVID-19 ar GOV.UK

Dyma’r ail ddatganiad i’r wasg mewn cyfres o ddatganiadau gaiff eu cyhoeddi gan Lywodraeth y DU. Y datganiad cyntaf oedd PPN 01/20: Ymateb i COVID-19.

Nodyn polisi caffael 01/20: Ymateb i COVID-19 ar GOV.UK

Mae’r ddau Nodyn Polisi Caffael yn cael eu dilyn gan Lywodraeth Cymru ac annogir y sector cyhoeddus yng Nghymru i’w dilyn hefyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â blwch negeseuon e-bost COVID19: Covid-19.Procurement@gov.wales