Neidio i'r prif gynnwy

Amcan yr ymchwil hon oedd llunio Is-gyfrifon Twristiaeth (TSA), ar gyfer y DU, cyn belled ag y bo modd a thynnu sylw at yr hyn a fyddai'n ofynnol i lunio Is-gyfrif Twristiaeth cynhwysfawr.

Dull gweithredu

Llunio tablau gan ddefnyddio'r data sydd ar gael ar hyn o bryd a llunio rhagdybiaethau credadwy lle bo'n briodol gan gynnwys adroddiad manwl yn disgrifio'r dulliau a ddefnyddiwyd a'r rhagdybiaethau a wnaed.

Adroddiadau