Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r cyfrifon yn dangos canlyniadau Llywodraeth Cymru, y byrddau iechyd lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG ac amrywiol is-gwmnïau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Medi 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer cyfrifon 2019-20 a gytunwyd gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru i adlewyrchu effaith COVID-19 yw:

  • cyflwyno cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru i Archwilio Cymru: 24 Awst 2020
  • llofnodi cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru: 26 Hydref 2020 i 30 Hydref 2020
  • gosod cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru gerbron y Senedd: 30 Hydref 2020

Mae staff Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio’n agos i asesu effaith argyfwng COVID-19 ar baratoi ac archwilio cyfrifon 2019-20. O ganlyniad, mae amserlen ddiwygiedig yn awr ar waith, a disgwylir cael y cyfrifon drafft ar 24 Awst 2020, gydag ardystiad archwilio ddiwedd mis Hydref 2020. Ond mae nifer o risgiau a all gael effaith ar y cynllun diwygiedig gan gynnwys argaeledd staff ac i ba raddau y mae gweithio ac archwilio o bell yn bosibl i bob un o’r sefydliadau sydd ynghlwm â pharatoi ac archwilio’r cyfrifon cyfunol (gan gynnwys is-gwmnïau a chyrff y GIG).

Adroddiadau blynyddol

Rhannu’r dudalen hon