Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r cyfrifon yn dangos canlyniadau Llywodraeth Cymru, y byrddau iechyd lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG ac amrywiol is-gwmnïau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Medi 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yr amserlen ar gyfer cyfrifon 2020 i 2021 a gytunwyd gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru yw:

  • cyflwyno cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru i Archwilio Cymru: 23 Awst 2021
  • llofnodi cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru: 25 Hydref 2021 i 29 Hydref 2021
  • gosod cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru gerbron y Senedd: 29 Hydref 2021

Mae staff Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio’n agos i asesu effaith barhaus pandemig COVID-19 ar baratoi ac archwilio cyfrifon 2020 i 2021. Mae nifer o risgiau a all gael effaith ar y cynllun diwygiedig gan gynnwys argaeledd staff ac i ba raddau y mae gweithio ac archwilio o bell yn bosibl i bob un o’r sefydliadau sydd ynghlwm â pharatoi ac archwilio’r cyfrifon cyfunol (gan gynnwys is-gwmnïau a chyrff y GIG).

Adroddiadau blynyddol

Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad
Adroddiad