Skip to main content

Mae’r cyfrifon yn dangos canlyniadau Llywodraeth Cymru, y byrddau iechyd lleol ac is-gwmnïau amrywiol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Medi 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Maent yn cynnwys sylwadau gan yr Ysgrifennydd Parhaol, manylion taliadau cydnabyddiaeth, a chrynodeb o incwm a gwariant, ynghyd â nodiadau esboniadol.

Caiff cyfrifon Llywodraeth Cymru eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a'u gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dyma’r amserlen ar gyfer Cyfrifon 2018-19:

  • Cyflwyno Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru i’w harchwilio: 4 Gorffennaf 2019
  • Llofnodi Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru: 15 – 22 Awst 2019
  • Gosod Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru: 30 Awst 2019

Adroddiadau blynyddol

Rhannu’r dudalen hon