Gwybodaeth ar amcangyfrif y bobl sy’n cysgu ar y stryd dros gyfnod o bythefnos yn Hydref 2018. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am nifer y bobl a welwyd yn cysgu ar y stryd ar ddydd Iau Tachwedd 2019.