Nifer y carafanau sipsiwn a theithwyr ar safleoedd awdurdodedig, anawdurdodedig ac awdurdod lleol ar 18 Gorffennaf 2019.