Neidio i'r prif gynnwy

O fis Ebrill 2019 ymlaen bydd Llywodraeth Cymru yn gallu amrywio’r cyfraddau Treth Incwm sy'n cael eu talu gan drethdalwyr Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y newidiadau

O fis Ebrill 2019 ymlaen, yn flynyddol bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu ar y cyfraddau treth incwm a delir gan drethdalwyr Cymru. Gallai Llywodraeth Cymru amrywio cyfraddau treth incwm Cymru neu eu cadw yr un fath â'r cyfraddau a delir gan drethdalwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Beth sy’n aros yr un peth?

Caiff Treth Incwm gan drethdalwyr Cymru ei chasglu gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi (CThEM) yn yr un ffordd ag y mae ar hyn o bryd.

Bydd y swm o arian y gall pobl ei ennill cyn iddynt ddechrau talu treth (eu lwfans personol) yr un fath ag y mae i weddill y DU.

Bydd y pwynt lle mae pobl yn dechrau talu'r cyfraddau uwch ac ychwanegol o Dreth Incwm yr un fath ag yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Bydd Llywodraeth y DU yn parhau i fod yn gyfrifol am drethu incwm o gynilion a difidendau.

Cyfraddau 2020 i 2021

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno ar gyfraddau arfaethedig Treth Incwm Cymru am 2020 i 2021. Golyga hyn na fydd unrhyw newid i’r cyfraddau treth incwm cyffredinol ar gyfer trethdalwyr yng Nghymru.

Y broses ar gyfer gosod cyfraddau Treth Incwm Cymru

O fis Ebrill 2019, bydd Llywodraeth y DU yn gostwng pob un o'r tair cyfradd Treth Incwm a delir gan drethdalwyr yng Nghymru.

  • cyfradd sylfaenol o 20% i 10%
  • cyfradd uwch o 40% i 30%
  • cyfradd ychwanegol o 45% i 35%

Yna, fel rhan o'i phroses gyllidebol flynyddol, bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu ychwanegu cyfraddau treth incwm Cymru at gyfraddau is y DU.

Wedyn, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pleidleisio i benderfynu a yw'n cytuno ar y cyfraddau hynny.

A fydd hyn yn effeithio arna i?

Bydd, os ydych yn drethdalwr yng Nghymru.

Os ydych yn byw yng Nghymru byddwch yn drethdalwr Cymreig, waeth ble rydych yn gweithio.

Am fwy o wybodaeth gweler ddiffiniad cyfreithiol o drethdalwr Cymreig. (Saesneg yn unig)

Rhannu’r dudalen hon