Skip to main content
Rebekah Thomas

Band eang cyflym iawn yn cysylltu ffrindiau 4000 o filltiroedd ar wahân wrth iddynt baratoi priodas

Mae Rebekah Thomas, sy’n byw gyda’i mab dwyflwydd oed a’i gŵr Lee yn Llanharan, wedi profi drosti’i hun sut y gall gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn eich helpu i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu sy’n byw dramor.  

Gan nad oedd band eang arferol yn ei galluogi i gysylltu’n ddigon da dros Skype â’i ffrindiau sy’n byw yn Nigeria a Sydney, cofrestrodd Rebekah i dderbyn cysylltiad cyflym iawn cyn gynted ag yr oedd ar gael yn yr ardal.

Meddai Rebekah: “Ar ôl i mi newid i fand eang cyflym iawn fe sylwais ar y gwahaniaeth yn syth wrth gysylltu â’m ffrindiau sy’n byw dramor dros Skype. Mae ansawdd y sain yn llawer gwell nawr a’r llun yn hollol glir. Drwy uwchraddio dwi’n gallu cadw mewn cysylltiad â nhw’n rheolaidd, yn enwedig gyda’m ffrind Rebecca, sy’n byw yn Nigeria, ac sydd wrthi’n cynllunio ei phriodas. 

“Ers iddi ddyweddïo yn yr haf a gofyn i mi fod yn forwyn briodas rydyn ni wedi bod yn sgwrsio dros Skype hyd at deirgwaith yr wythnos!

“Mae hi’n priodi ym Mecsico ym mis Ebrill ac mae hi am i fod yn rhan o bob penderfyniad. Mae’n cysylltu â mi i ofyn am gyngor ar bopeth o esgidiau, addurniadau bwrdd a ffrogiau i golur, gwallt a blodau. Ychydig yn ôl fe gysylltodd hi i weld beth oedd hyd fy ngwallt hyd yn oed ac i gael fy marn ar ei cholur ar ôl cael sesiwn arbrofi cyn y briodas.”

“Mae’r cysylltiad gwych yn golygu ein bod ni’n gallu siarad cymaint ag yr hoffwn ni gan helpu i leihau’r pellter rhyngon ni. Weithiau bydd y ddwy ohonom yn eistedd gyda gwydraid o win yn trafod cynlluniau ac rwy’n teimlo mod i’n eistedd gyda hi ar y soffa yn ei hystafell fyw.

“Yn ogystal â defnyddio Skype i gadw mewn cysylltiad â Becky yn Nigeria a’m ffrind Abi yn Sydney, mae fy mab yn mynnu defnyddio Skype i siarad â’i fam-gu a’i dad-cu yn Abertawe ac Ystrad Mynach bob dydd. Dwi’n gwneud fy holl siopa bwyd a dillad ar-lein felly mae cysylltiad cyflym iawn yn gwneud hyn yn llawer symlach.”

Rhannu’r dudalen hon