Skip to main content
Paul Sandham gyda’i blant

Band eang cyflym iawn yn helpu tad o Gaernarfon gwella ei fusnes a’i fywyd teuluol

Mae Paul Sandham o Gaernarfon yn rhedeg ei fusnes meddalwedd ei hun ac mae ganddo dri o blant – Finlay (14), Luka (11) a Hannah (7).  Mae band eang cyflym iawn wedi gweddnewid bywydau technolegol ei deulu meddai. 

Gyda band eang confensiynol yn rhy araf i ateb anghenion ei deulu, a’i blant yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd ar gyfer eu gwaith cartref ac i hamddena yn syth ar ôl cyrraedd o’r ysgol, aeth Paul am fand eang cyflym iawn cyn gynted ag y cafodd gyfle. 

Meddai’r gŵr 50 oed: 

“Roedd dewis band cyflym iawn yn ddewis amlwg i’n teulu ni gan fod pob un ohonon ni’n defnyddio gwahanol ddyfeisiau trwy’r amser, o’r plant i wneud eu gwaith cartref ar-lein i finne’n gweithio gartref.

“Sefydlais fy nghwmni meddalwedd mapio fy hun ar gyfer ffonau clyfar yn 2010, sy’n golygu prosesu llwythi mawr o ddata.  Cyn dyfodiad band eang cyflym iawn, roedd yn rhaid aros yn y swyddfa tan berfeddion i allu gweithio ar ffeiliau.  Nawr, rwy’n gallu lawrlwytho 150,000 o gofnodion data i ‘nghyfrifiadur neu gynnal profion ar feddalwedd 10 o ddyfeisiau gwahanol, a hynny wrth wneud paned o de! Mae cael y rhyddid i weithio o gartre’n wych a nawr mod i’n gallu cael at fy nghofnodion mor gyflym, rwy’n gallu gweithio gartref ac yn y swyddfa. 

“Cawsom ffrindiau o Lundain yn aros pwy ddiwrnod a chawson nhw eu synnu gan ba mor gyflym oedd y cysylltiad â’r rhyngrwyd.  Roedden nhw’n credu y byddai’r cysylltiad yng Nghymru yn arafach nag yn Llundain. Fel arall oedd hi!

“Mae’r cysylltiad cyflymach wedi bod yn dda i’r plant hefyd, o ymchwilio ar gyfer prosiectau ysgol i wylio fideos ar-lein.  Mae gan Finlay, yr hynaf, obsesiwn ynghylch ffilmio’i hun yn beicio mynydd ac mae wedi dechrau lanlwytho lluniau o’i ddrôn.  Mae gan Luka ei sianel YouTube ei hun i lanlwytho fideos gwirion ohono fe a’i ffrindiau. 

“Rwy hefyd yn gyw o gerddor amatur ac rwy’n gwneud casgliadau o ganeuon ac yn eu lanlwytho i MixCloud.  Roedd rhoi un ‘mix’ ar-lein yn arfer cymryd dwy awr ifi ond nawr, mae’r cyfan wedi’i wneud mewn munudau.  Dwi dal ddim cweit yn credu bod modd gwneud mor gyflym.”

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd. 

Ydych chi am fand eang cyflym iawn? A yw ar gael?

Rhannu’r dudalen hon