Gallwch gael band eang cyflymach mewn sawl ffordd. Dilynwch y camau isod i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Cam Un: Pa wasanaeth band eang allaf i ei gael ar hyn o bryd?

I ddechrau, edrychwch i weld a oes gennych chi fynediad at wasanaeth yn barod. Mae ein rhaglen Cyflymu Cymru gyda Openreach wedi rhoi mynediad at fand eang cyflym iawn i’r rhan fwyaf o dai a busnesau yng Nghymru. Efallai eich bod eisoes yn gallu cael mynediad at fand eang cyflymach.

Mae yna gyflenwyr eraill sy’n darparu rhwydweithiau band eang yng Nghymru. Gwiriwch yn uniongyrchol gyda darparwyr band eang neu defnyddiwch wefannau cymharu prisiau.

Os oes gennych fynediad, bydd rhaid i chi uwchraddio neu archebu gyda darparwr. Ni fydd hyn yn digwydd yn awtomatig.

Cam Dau: Edrych ar gynlluniau cyflwyno’r dyfodol.

Rydym am sicrhau y bydd band eang cyflym iawn yn cyrraedd hyd yn oed mwy o eiddo. I wneud hynny, mae angen amrywiaeth o atebion. Un ateb yw creu mwy o fand eang ffeibr i gyrraedd cartrefi a busnesau. Mae Openreach yn cyflenwi'r gwaith hwn drwy ddefnyddio cymysgedd o gyllid cyhoeddus a phreifat. Bydd hynny'n sicrhau y bydd y rhan fwyaf o eiddo sy'n weddill yn gallu cael mynediad i fand eang cyflym a dibynadwy.

I wybod mwy am gynlluniau Openreach ar gyfer y prosiect hwn, chwiliwch am eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad isod.

Cam Tri: Pa ddewisiadau eraill sydd ar gael?

Mae amrywiaeth o opsiynau a chymorth eraill ar gael i'ch helpu i gael y cyflymder sydd ei angen arnoch.

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.