Judith Bond yn coginio teisen

Melys moes mwy – band eang cyflym iawn yn helpu gwraig leol i sefydlu busnes newydd

Mae Judith Bond, 45, wedi llwyddo i droi eich hoffter o bobi cacennau ar gyfer ei ffrindiau a’i theulu’n fusnes llwyddiannus. Gyda chynlluniau ar droed i ddatblygu’r busnes ac adeiladu stiwdio gacennau yn yr ardd, dywed Judith na fyddai hynny’n bosib heb fand eang cyflym iawn.

“Dw i mor lwcus o fyw ar ochr Penygogarth ger glannau hyfryd y Gogledd. Wnes i erioed feddwl y byddwn i’n ennill bywoliaeth yn pobi cacennau o gegin fy mwthyn, a bae godidog Llandudno yn ymestyn o ’mlaen i.

“Mae gen i gyfrifiadur bwrdd gwaith, MacBook a llechen ar gyfer cyfarfodydd cleient a digwyddiadau a ffôn clyfar sydd wastad o fewn cyrraedd! Mae’n hollbwysig bod gen i seilwaith sy’n ei gwneud hi mor hwylus â phosib i mi redeg fy musnes.

“Dw i’n defnyddio fy ngwasanaeth band eang bob dydd i gyfathrebu â ’nghwsmeriaid, marchnata fy musnes, uwchlwytho’r holl luniau yn gyflym i storfa gwmwl, diweddaru’r cyfryngau cymdeithasol a dysgu sgiliau newydd o weminarau a thiwtorials ar-lein.

“Roedd y ffaith i mi dreulio cymaint o amser tu ôl i ddesg yn fy swydd ddiwethaf yn golygu ’mod i wedi arfer â dysgu meddalwedd newydd, ond mae’r dechnoleg yn newid mor gyflym, fel bod cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn yn anhepgor erbyn hyn.

“Mae band eang cyflym iawn wedi’m helpu i fod yn llawer mwy effeithlon ac ymrwymo rhagor o amser yn pobi ac addurno yn hytrach nag aros i ddogfennau lawrlwytho neu’n straffaglu cadw mewn cysylltiad â ’nghwsmeriaid. Mae’n golygu llai o strach a stryffig a mwy o amser i ganolbwyntio ar fy ochr greadigol.”

Mae Judith yn byw gyda’i gŵr Barry a’u ci bach dachshund Henry ac yn mwynhau treulio’u hamser yn yr ardd gyda’u teulu, ffrindiau a chymdogion.

“Mae’r rhan fwyaf o’r teulu yn byw i ffwrdd, a gyda mab Barry yn Dubai a fy nheulu innau ger Belffast, rydyn ni’n dibynnu’n fawr am fand eang cyflym iawn i gadw mewn cysylltiad â phawb. Rydyn ni wrth ein boddau pan ddaw pawb i’n gweld ni. Pawb yn heidio gyda’u ffonau a’u cyfrifiaduron llechen, ac yn mewngofnodi i’n WiFi cyn eistedd i lawr bron! Mae’n braf meddwl bod ein gwasanaeth band eang yn gallu ymdopi ag anghenion pawb, boed yn gwneud galwadau fideo neu’n ffrydio rhaglenni teledu plant.

“Alla i ddim dychmygu rheoli fy mywyd heb fand eang cyflym iawn. Er bod gweithio o adref yn gallu bod yn ddigon unig weithiau, dw i’n gwybod y galla i glicio’r llygoden a chysylltu â pherchnogion busnesau bach eraill am gymorth neu air o gyngor, a rhwydweithio am y gorau.”

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd. 

Ydych chi am fand eang cyflym iawn? A yw ar gael?