I gael band eang cyflym iawn, mae’n rhaid i chi newid i becyn band eang cyflym iawn.

Mae modd i rai safleoedd gael band eang cyflym iawn ar ffurf Ffeibr i’r Adeilad (FTTP) lle mae cebl ffeibr optig yn rhedeg yn uniongyrchol i’ch cartref neu fusnes.  Gyda’r dechnoleg hon, gallwch gael hyd at 300Mbps o gyflymder lawrlwytho (a hyd at 30Mbps o gyflymder lanlwytho). 

Wedi dweud hynny, nid yw pob darparwr gwasanaethau’n cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd felly mae’n bosibl na chewch wybod gan eich darparwr gwasanaeth presennol bod y gwasanaeth hwn ar gael ac felly, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi ystyried newid eich darparwr. 

Hefyd, am nad yw pob darparwr gwasanaeth yn cynnig gwasanaethau FTTP, pan fyddwch yn cysylltu â darparwr gwasanaeth newydd, mae’n bosibl y bydd yn dweud wrthych nad yw band eang cyflym/band eang ffeibr/FTTP ar gael. Hefyd, efallai y byddwch yn profi hyn os ydych yn defnyddio gwefan cymharu prisiau ac os nad yw’r darparwyr gwasanaeth wedi’u rhestru. Dewis y darparwr gwasanaeth neu’r wefan cymharu prisiau yw hynny.  

Ymhlith rhai o’r darparwyr FTTP sydd yng Nghymru mae:

 • 4Com Ltd
 • Andrews and Arnold
 • BCC IT
 • BT Retail
 • Cerberus Networks Ltd
 • Dyfed Superfast
 • Entanet
 • FluidOne
 • OptaNet
 • PCQ
 • Tel Cymru
 • West Wales Systems
 • Zen Internet

Mae’r rhestr hon yn debygol o newid ac nid yw Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo unrhyw gwmni neu wasanaeth. I archebu gwasanaeth FTTP, cysylltwch â’r darparwyr yn uniongyrchol.

Os ydych yn wynebu anawsterau wrth geisio archebu gwasanaeth cysylltiad i’r adeilad, hyd yn oed ar ôl cysylltu ag un o’r cyflenwyr hyn, defnyddiwch ein ffurflen gymorth.