Mae Fibre on Demand yn wasanaeth sy’n galluogi’r rhan fwyaf o gwsmeriaid band eang cyflym iawn i uwchraddio i gyflymder gwibgyswllt o 330Mbps.

Gall hefyd fod ar gael i fusnesau nad ydynt ar hyn o bryd wedi’u cysylltu â band eang Cyflym Iawn.

Mae FoD yn wasanaeth newydd iawn gan y cwmni Openreach drwy ddarparwr gwasanaethau.  Yn ôl Openreach mae 4 o ddarparwyr ar hyn o bryd yn cynnig y gwasanaeth. Mae rhagor o wybodaeth am y darparwyr hyn ar gael ar wefan Openreach.

Mae help ychwanegol ar gael hefyd i fusnesau bach a’r cymunedau lleol o’u cwmpas i gysylltu â band eang sy’n gallu delio â gigabid.