Skip to main content

Mae Cynllun Talebau Band Eang Gigabid Llywodraeth y DU yn rhan o’i gweledigaeth ar gyfer Prydain a fydd â gwasanaeth band eang ffibr llawn.

Gall busnesau bach a’r cymunedau o’u cwmpas ddefnyddio’r talebau gigabid i gyfrannu tuag at y gost o osod cysylltiad band eang sy’n gallu delio â gigabid.

Mae busnesau a thrigolion yng Nghymru yn gymwys i gael arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn.

Drwy’r cynllun gall busnesau hawlio hyd at £2,500 ar hyn o bryd tuag at gost cysylltiad sy’n gallu delio â gigabid, un ai’n unigol neu fel rhan o brosiect grŵp. Gall trigolion hawlio taleb gwerth £500 fel rhan o brosiect grŵp gyda busnes. 

I brosiectau grŵp, bydd Llywodraeth Cymru yn talu hyd at £3,000 ychwanegol fesul busnes bach i ganolig ei faint ynghyd â £300 ychwanegol fesul eiddo preswyl. Mae hyn yn golygu bod hyd at £5,500 ar gael i brosiectau grŵp yng Nghymru fesul busnes, a bod hyd at £800 ar gael fesul eiddo preswyl.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut i wneud cais ar gael ar wefan Gigabit Broadband Voucher Scheme.

Bydd y cynllun yn disodli Taleb Gwibgyswllt Llywodraeth Cymru a gaeodd ar 22 Mawrth 2019. Ni fyddwn felly yn derbyn unrhyw geisiadau pellach. Bydd ceisiadau a oedd wedi dod i law cyn y dyddiad hwn yn dal ei gael eu hystyried.

Rhannu’r dudalen hon