Neidio i'r prif gynnwy

Rydym ni yn cynnig cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ledled Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae ffyrdd cyfyngedig yn cynnwys ffyrdd lle mae goleuadau stryd wedi'u gosod dim mwy na 200 llath oddi wrth ei gilydd. Maent fel arfer wedi'u lleoli mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig gyda gweithgaredd uchel i gerddwyr.

Gallai lleihau'r terfyn cyflymder o 30mya i 20mya yn yr ardaloedd hyn weld nifer o fuddion, gan gynnwys:

 • lleihad mewn gwrthdrawiadau
 • Mwy o gyfleon i gerdded a beicio yn ein cymunedau
 • helpu i wella ein iechyd a’n lles
 • gwneud ein strydoedd yn fwy diogel, a
 • diogelu ein amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus am 12 wythnos yn hydref 2021 i ofyn am eich barn: Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder ar strydoedd preswyl i 20mya

Cam 1:  rhaglen terfyn cyflymder 20mya

Mae cam cyntaf o gyflwyno’r terfyn cyflymder o 20mya  wedi dechrau mewn 8 cymuned ledled Cymru. Bydd y data fydd yn cael ei gasglu yn cael ei ddefnyddio i gefnogi a llywio penderfyniadau yn y dyfodol. Y cymunedau hyn yw:

 • Llandudoch, Sir Benfro
 • Gogledd Llanelli, Sir Gaerfyrddin
 • Sant-y-brid, Bro Morgannwg
 • Canol Gogledd Caerdydd
 • Pentref Cil-ffriw, Castell-Nedd Port Talbot
 • Y Fenni, Sir Fynwy
 • Glan Hafren, Sir Fynwy
 • Bwcle, Sir y Fflint

Gwrandewch ar Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd yn siarad am Gam 1af 20mya.