Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno ffurflen bapur Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar-lein.

Mae hyn ar gyfer unigolion sy'n prynu eiddo neu dir yng Nghymru sy’n ffeilio heb gyfreithiwr neu drawsgludwr.

Cyn i chi ddechrau

Nid yw’n bosibl i chi gadw ffurflen wedi'i chwblhau'n rhannol felly gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth ganlynol.

Gofynnir i chi uwchlwytho copi electronig o'ch ffurflen bapur TTT i'w gyflwyno ar-lein.

Efallai y bydd angen i chi hefyd uwchlwytho tudalennau gwybodaeth ychwanegol, er enghraifft os oes mwy na 2 brynwr.

Gallwch hefyd anfon eich ffurflen dreth drwy'r post

Nid oes gennym fynediad i’n post ar hyn o bryd, felly bydd oedi wrth brosesu unrhyw beth y byddwch yn ei anfon atom drwy’r post.

Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein gwasanaethau ar-lein. Cysylltwch â ni os na allwch wneud hynny.

Os ydych yn sefydliad, bydd angen i chi gofrestru er mwyn ffeilio TTT ar-lein yn lle hynny.

Cymorth

Cysylltwch â ni os oes angen cymorth arnoch.

Rhannu’r dudalen hon