Skip to main content
Sian o Sir Fôn

Padlfyrddiwr yn elwa ar gyswllt cyflym iawn

Mae Sian Sykes, 37, o Langaffo ar Ynys Môn sy'n rhedeg ac yn berchen ar gwmni Psyched Paddleboarding yn gweld drosto'i hun sut y gall gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn ei galluogi i redeg ei busnes yn fwy effeithiol a'i gwneud hi'n haws gwylio ffilmiau a chyfresi drama a hefyd siopa ar-lein.

Gan fod cyflymder y gwasanaeth band eang confensiynol yn cyfyngu ar ei gallu i olygu a rhannu ei fideos padl fyrddio ar YouTube a phlatfformau’r cyfryngau cymdeithasol, penderfynodd Sian newid i’r gwasanaeth band eang cyflym iawn cyn gynted ag y daeth ar gael yn ei hardal.

Meddai Sian: “Symudais yn ôl i Gymru o Lundain lle roeddwn yn gweithio ym maes y cyfryngau creadigol er mwyn gwella ansawdd fy mywyd. Mae gwasanaeth band eang cyflym iawn ar gael ym mhob man yn Llundain, ac ar ôl dod yn ôl i Gymru roedd yn rhwystredig iawn i beidio â gallu lawrlwytho fideos heb iddynt ddechrau byffro neu redeg allan o amser. Cyn gynted ag yr oedd ceblau ffeibr optig ar gael yn fy ardal, manteisiais ar y cyfle i ddefnyddio’r gwasanaeth newydd.

“Erbyn hyn, gallaf lawrlwytho, golygu a lanlwytho fideos o’r Cwmwl a’r rhyngrwyd yn hwylus iawn, a dwi’n llwyddo i greu cynnwys mwy diddorol sy’n cael mwy o ymateb o lawer ar fy sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae’n llawer haws i mi gynnal fy musnes o gartref diolch i’r gwasanaeth hwn.

“Mae cynnal busnes padl fyrddio yn golygu fy mod yn cynnal gweithgareddau padl fyrddio yn y dŵr drwy’r dydd, felly mae’n bwysig iawn i mi gael cyfle i ymlacio gyda’r nos. Dwi’n mwynhau gwylio ffilmiau da yng nghwmni fy nghi, Ruby, a dwi’n hoffi lawrlwytho ffilmiau yn gyflym ac yn hwylus o NetFlix. Diolch i’r cysylltiad cyflym iawn, does dim angen i mi aros i’r ffilm lwytho, a does dim byffro nac oedi. Mae’n gwneud yr holl brofiad gwylio yn bleserus iawn ac yn osgoi’r rhwystredigaeth o geisio dyfalu beth mae pobl yn ei ddweud wrth i’r sain geisio cyfateb i’r lluniau.

“Hefyd, dwi’n defnyddio’r cysylltiad cyflym iawn i siarad â chwsmeriaid, busnesau a ffrindiau ar FaceTime, ac ers i mi newid i’r gwasanaeth hwn mae wedi bod yn hawdd iawn cysylltu â phobl a chadw mewn cysylltiad, yn enwedig ers gadael Llundain lle mae nifer o’m ffrindiau’n byw o hyd.

“Yn olaf, mae angen i mi brynu llawer o’r cyfarpar ar gyfer fy musnes padl fyrddio gan siopau arbenigol ar-lein, ac mae’r cysylltiad cyflym iawn yn gwneud siopa ar-lein yn gyflymach, yn haws, yn symlach ac yn fwy pleserus. Byddwn i’n argymell uwchraddio i’r gwasanaeth hwn i bawb gan ei fod yn gwneud gwahaniaeth i sawl agwedd ar fywyd.”

Rhannu’r dudalen hon