Sheri o Wenfô

Bydd band eang cyflym iawn yn hollbwysig wrth drefnu’n priodas dramor

Mae cwpwl ifanc sydd newydd ddyweddïo o Wenfô,  Sheri Hall a’i phartner, yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru ar ôl cael profiad uniongyrchol o sut gall gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd bob dydd yn ogystal â helpu i drefnu eu priodas dramor yr un pryd.

Mae Sheri a’i chariad yn gwpl prysur, symudodd  o Gaerdydd i Wenfô ym mis Medi, a sy’n  dibynnu ar y rhyngrwyd i wneud amrywiaeth o bethau fel  ffrydio ffilmiaua setiau bocs, chwarae gemau fideo a threfnu eu priodas dramor.

Meddai Sheri, “Ar ôl byw yng nghanol Caerdydd ers rhai blynyddoedd, rydym ni wedi arfer mwynhau cysylltiad band eang cyflym iawn, felly ar ôl symud i Wenfô fis Medi lle mae signal ffôn a gwasanaeth 3G yn wael, roedden ni’n gwybod y byddai’n rhaid i ni daro bargen gyda’n darparwr i gael pecyn band eang da.

“Mae fy mhartner wrth ei fodd yn chwarae gemau fideo ac yn treulio ei holl amser hamdden yn chwarae gemau ar-lein yn erbyn pobl o bedwar ban byd. Byddai’n gwbl amhosibl iddo wneud hyn gyda band eang confensiynol, felly roedd yn rhaid iddo gael band eang cyflym iawn. Mae’n golygu y galla i fod ar y rhyngrwyd yr un pryd hefyd, yn syrffio’r we neu’n ffrydio rhaglen, dyw’n gwneud dim gwahaniaeth i gyflymder neu effeithlonrwydd ein gweithgareddau.

“Heblaw bod y cysylltiad band eang cyflym iawn yn gallu bodloni awch fy nghariad dros chwarae gemau, mae’n hollbwysig i mi allu cadw mewn cysylltiad â’m rhieni yn Abertawe hefyd. Rydw i wir angen cysylltiad Wi-Fi dibynadwy ac effeithlon i allu gwneud galwadau ‘WhatsApp’ gan fod y signal ffôn mor wael. Heb gysylltiad band eang cyflym iawn byddwn i’n cael trafferth siarad â nhw mor rheolaidd ag yr hoffwn ac ers i ni ddyweddïo rydw i wedi bod yn siarad â mam bob dydd i drafod y parti dyweddïo a threfniadau’r briodas.”

“Mae ein cysylltiad band eang cyflym iawn wedi bod yn rhagorol wrth ffrydio ffilmiau a setiau bocs ynghyd â dal i fyny gyda rhaglenni nad oedden ni wedi cael amser i’w gwylio ar y pryd. Rydyn ni’n gallu eu gwylio drwy wneud dim mwy na phwyso botwm, hyd yn oed os ydyn nhw’n dal i lawrlwytho, a does dim byffro na rhewi, mae popeth yn digwydd yn syth bin. Mae’n golygu nad oes unrhyw ofid i ni na rhwystredigaeth yn ein bywydau bob dydd.

“Alla i ddim canmol y gwasanaeth ddigon, mae’n gwneud cymaint o dasgau bob dydd fel bancio ar-lein neu siopa bwyd gymaint haws ac yn ychwanegu gwerth a mwynhad at amser hamdden. Mae’n rhatach nag y byddech chi’n ei feddwl hefyd a does dim rhaid talu crocbris amdano fe. Mae wedi talu ar ei ganfed i ni a byddem yn ei argymell i bawb.”