Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Mae’r cynllun hwn yn rhoi grantiau i ariannu (neu dalu’n rhannol) am gostau gosod band eang newydd mewn cartrefi a busnesau yng Nghymru.  Nid yw’n cynnwys costau rhentu misol. 

Trwy’r cynllun hwn, mae’n rhaid i gyflymder lawrlwytho’r cysylltiad newydd fod ddwy waith yn gynt na’r hen gysylltiad lawrlwytho e.e. mae’n rhaid i gyflymder y cysylltiad presennol gynyddu o 10Mbps i 20Mbps o leiaf.

Mae’r grant yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd:

  • £400 ar gyfer 10Mbps neu uwch
  • £800 ar gyfer 30Mbps neu uwch

Os ydych chi’n rhan o gymuned wledig, efallai y gall Llywodraeth y DU helpu i’ch cysylltu â band eang gigabit.  Efallai y bydd help hefyd ar gael gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn i’r rheini sydd â chyswllt arafach na 30Mbps.

Ymgeisio am y grant

  • Ystyriwch yr opsiynau eraill sydd ar gael ar gyfer sicrhau band eang cyflymach, gan gynnwys gwirio pa wasanaethau band eang y gallwch eu derbyn nawr, cyn cwblhau cais am grant.
  • A ydych chi’n gymwys – gallwch ddod o hyd i’r manylion yn y ddogfen ‘Meini prawf cymhwysedd ac amodau’r’ cynllun yn yr adran lawrlwytho dogfennau.
  • Ystyriwch yn ofalus pa gyflymder y mae eich cartref neu fusnes ei angen heddiw a thros y 12 mis nesaf.
  • Dewiswch Ddarparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISP).
  • Cwblhewch y ffurflen gais sydd ar gael yn yr adran lawrlwytho dogfennau. Cewch lenwi’r ffurflen yn electronig a’i dychwelyd drwy e-bost.
  • Anfonwch eich cais i gael ei gymeradwyo, gyda’r dyfynbris gan yr ISP rydych wedi’i ddewis, at broadband@llyw.cymru. Noder oherwydd y pandemig nid ydym yn derbyn ceisiadau trwy’r post
  • Os caiff eich cais ei gymeradwyo, cewch lythyr cynnig.  Yna, mae’n rhaid i chi drefnu i’ch offer band eang cyflym iawn gael ei osod gan eich ISP.  Unwaith y bydd wedi cael ei osod ac mae’r cyflymder newydd wedi’i gadarnhau, bydd y cyllid yn cael ei ryddhau ar eich rhan.
  • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ebostiwch cymorth@llyw.cymru.