Skip to main content
Philip o Drenewydd

Band eang cyflym iawn wedi fy ngalluogi i reoli fy musnes fy hun o gartref a chael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

Mae Philip Curnow o Aberhafesb ger y Drenewydd, sy’n berchen ar Philip Curnow Photography yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru ar ôl dibynnu ar wasanaeth rhyngrwyd band eang cyflym iawn i gynnal ei fusnes o’i gartref a chadw gwell  cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Mae cael cleientiaid ym mhob cwr o Gymru a’r DU yn golygu bod yr angen i anfon ffeiliau’n electronig yn hanfodol i’r busnes.  Fodd bynnag, gyda’i gysylltiad blaenorol byddai’n cymryd hyd at 24 awr i Philip lanlwytho ac anfon ffeiliau ond bellach mae ffeiliau 30Mb yn cymryd 24 munud i’w hanfon diolch i’r cysylltiad band eang cyflym iawn. 

Meddai Philip “Roedd y sefyllfa’n mynd yn fwy a mwy rhwystredig ac yn peri straen oherwydd ei bod yn cymryd cyn hired i lanlwytho ac anfon ffeiliau at gleientiaid. Yn amlach na pheidio, byddai’n rhaid i mi fynd i’r llyfrgell leol neu i gaffi rhyngrwyd er mwyn anfon delweddau neu fideos i’m cleientiaid mewn da bryd. 

“Unwaith roedd band eang cyflym iawn ar gael yn ein hardal, dyma fynd amdani ac mae pethau wedi mynd o nerth i nerth. Mae nid yn unig yn gwbl hanfodol i’m busnes ond mae’r poeni a’r straen o geisio anfon ffeiliau i gleientiaid mewn da bryd wedi mynd, heb sôn am y gwahaniaeth enfawr y mae wedi’i wneud i agweddau eraill ar ein bywydau hefyd.

“Mae gan Angela, fy mhartner ferch ac wyrion yn Awstralia, felly mae’n bwysig iddi hi allu cadw mewn cysylltiad â nhw’n rheolaidd. Cyn i ni gael band eang cyflym iawn, byddai wedi bod yn amhosib gwneud galwadau FaceTime a Skype gan y byddai’r cysylltiad yn torri neu’n rhewi drwy’r amser. Nawr mae’r cysylltiad yn hollol glir fel y byddai rhywun yn meddwl ein bod yn yr un ystafell ac rydym yn mwynhau sgwrsio â nhw’n rheolaidd.”

Ychwanega Phillip: “Dyw teledu daearol ddim yn bodoli ym Mhowys fwy neu lai felly mae'n rhaid i ni ddibynnu ar wasanaeth teledu digidol a lawrlwytho neu ffrydio sioeau teledu, cyfresi bocs neu ffilmiau’n rheolaidd am adloniant nosweithiol. Maen nhw’n lawrlwytho’n eithriadol o gyflym - yn yr amser rydych chi wedi penderfynu ar raglen, ei lawrlwytho, berwi’r tegell am baned, mae wedi lawrlwytho’n llwyr ac yn barod i’w wylio.

“Rydyn ni’n dibynnu ar y cysylltiad cyflym iawn ar gyfer ein hadloniant nosweithiol ac mae’n ddefnyddiol iawn hefyd ar gyfer tasgau wythnosol mwy diflas fel bancio neu siopa am nwyddau ar-lein gan fod modd gwneud hynny’n hawdd a chyflym.

“Mae’r gwasanaeth rydyn ni wedi’i gael o’n band eang cyflym iawn wedi gwneud cryn argraff arna i ac mae wedi golygu llawer llai o straen mewn gwahanol rannau o’n bywydau. Byddwn yn sicr yn ei argymell i unrhyw un sy’n gallu cael mynediad iddo gan ei fod yn gwneud tasgau ar-lein yn gynt, yn haws ar unwaith ac yn fwy pleserus ar y cyfan.”

Rhannu’r dudalen hon