Neidio i'r prif gynnwy
Broadband in Wales logo
Natasha o’r Wyddgrug

Rhoddodd band eang cyflym iawn y cyfle i mi roi’r gorau i fy ngwaith bob dydd a dilyn gyrfa yn Flogio

Mam o dri Natasha Lee; flogwraig harddwch rhyngwladol llwyddianus o’r Wyddgrug, yn elwa ar y manteision o fandeang cyflym iawn er mwyn dilyn gyrfa llwyddiannus fel Flogwraig harddwch rhyngwladol.

A hithau’n byw ar aelwyd brysur gyda sawl dyfais yn cael eu defnyddio ar yr un pryd, roedd Natasha yn ei chael yn amhosibl rhedeg ei sianel YouTube yn llwyddiannus gyda chyflymder band eang arferol. Byddai’n cymryd dros 14 awr i lanlwytho fideo pedwar munud syml a byddai’n aml yn rhewi cyn iddi lwyddo i’w gael ar-lein. Byddai hefyd yn gorfod atal unrhyw un arall yn y tyŷ rhag defnyddio’r rhyngrwyd yn ystod y cyfnod hwnnw, ac roedd hynny’n ei gwneud yn amhoblogaidd iawn. Ar ôl iddi newid i fand eang cyflym iawn yn syth ar ôl iddo ddod ar gael yn ei hardal, fe roddodd y gorau i’w salon yng Nghaer a dewis dilyn gyrfa fel flogwraig.

Meddai Natasha: “Cyn i ni uwchraddio i gysylltiad cyflym iawn, roedd fwy neu lai yn amhosib dilyn gyrfa lawn amser yn gwneud yr hyn roeddwn i’n ei garu, sef flogio. Ond fe wnaeth newid i wasanaeth cyflym iawn byd o wahaniaeth. Rydw i bellach yn gallu lanlwytho fideo deng munud mewn dim ond deg munud a does dim gwahaniaeth os oes rhywun arall yn y tŷ yn defnyddio’r rhyngrwyd. Rydw i wedi gallu creu gyrfa lwyddiannus yn flogio.

“Rydw i’n gallu cael sgyrsiau, cyfarfodydd a chyfweliadau Skype heb unrhyw darfu â phobl yn yr UDA ac Awstralia yn rheolaidd ac mae popeth cymaint cynt, haws a symlach.

“Mae fy mhlant a‘m gŵr hefyd yn dibynnu ar y rhyngrwyd ar gyfer ffrydio rhaglenni teledu a ffilmiau, chwarae gemau, rwdlan ar y cyfryngau cymdeithasol, siopa ar-lein a chynhyrchu, golygu neu lanlwytho eu fideos eu hunain ar YouTube. Mae’n anhygoel ein bod i gyd yn gallu bod ar-lein ar yr un pryd beth bynnag rydyn ni’n ei wneud heb unrhyw drafferth, mae’n digwydd ar unwaith.

“I mi, mae cael cysylltiad cyflym iawn wedi newid ein bywydau gan ei fod wedi fy helpu nid yn unig i ddilyn gyrfa lwyddiannus yn flogio, ond hefyd rwy’n gallu gwneud hynny o gysur fy nghartref fy hun a gallu cymryd gofal o’m tri phlentyn. Ni fyddwn wedi gallu gwireddu’r freuddwyd honno pe na baem ni wedi uwchraddio.

“Bydd unrhyw fam yn gwybod pa mor anodd yw jyglo gyrfa a phlant, ond mae’r cysylltiad cyflym iawn wedi fy ngalluogi i gael y gorau o’r ddau fyd. Rydw i’n gallu gweithio ar fy nghynnwys fideo ar unrhyw adeg o’r dydd tra hefyd yn gallu bod yno i’r plant pan maen nhw fy angen. Hyd yn oed os nad ydych chi’n gwneud galwadau Skype neu’n lanlwytho cynnwys fideo, byddwn i’n argymell uwchraddio i unrhyw un gan ei fod yn gwneud y pethau syml fel siopa ar-lein, lawrlwytho rhaglenni teledu a ffrydio ffilmiau yn llawer symlach, cyflymach a mwy pleserus.”