Neidio i'r prif gynnwy
Leighton o’r Fenni

Mae band eang cyflym iawn yn rhoi’r hyblygrwydd imi weithio gartref a gweld fy nheulu

Gan ei fod yn rhedeg busnes fideograffeg teithiau rhithwir a ffotograffiaeth a bod cyflymder y band eang confensiynol yn cyfyngu ar ei allu i ffrydio rhaglenni teledu a siopa ar y we, penderfynodd Leighton newid i’r band eang cyflym iawn cyn gynted ag y darparwyd y gwasanaeth yn lleol.

Meddai Leighton: “Fel teulu, mae’n amlwg ein bod yn dibynnu fwyfwy ar y rhyngrwyd ar gyfer pob agwedd ar ein bywydau o siopa bwyd a bancio i ffrydio rhaglenni teledu a ffilmiau felly mae cysylltiad cyflym yn gwneud bywyd yn haws ac yn symlach. 

“Yn hytrach nag aros am oesoedd i wefan lwytho, yn awr mae modd gwneud popeth drwy glicio botwm ac mae tasgau diflas fel siopa bwyd yn cymryd munudau yn lle oriau.

“Mae fy mab hefyd yn diddori mwy a mwy mewn gwylio unrhyw beth o fideos cerddoriaeth i bêl-droed a Minecraft ar YouTube felly mae cael cysylltiad cyflym iawn yn golygu ei fod yn gallu eu gwylio’n hawdd heb rwystredigaeth byffro parhaus. Hefyd mae modd clicio botwm i lawrlwytho ffilmiau i’r ipad ar gyfer teithiau hir yn y car ac mae hyn yn cadw Charlie yn dawel yn y car am oriau.
“Mae’n wir fod band eang cyflym iawn yn helpu i leihau’r straen o siopa a’n galluogi i fwynhau gwylio ffilmiau a set focsiau yn haws, ond hefyd mae’r gwasanaeth wedi bod yn hanfodol i mi yn fy ngwaith o ddydd i ddydd yn rhedeg busnes fideograffeg teithiau rhithwir a ffotograffiaeth, 3D-PI. 

“Mae’r cysylltiad cyflym iawn yn fy ngalluogi i lawrlwytho ffeiliau fideo anferth yn gyflym a’u golygu a’u lanlwytho i’r cwmwl ar unwaith er mwyn eu rhannu â chleientiaid. Yn aml rwy’n gweithio i amserlen dynn ac mae angen imi ddychwelyd gwaith wedi’i olygu at y cleient yn gyflym iawn felly mae’r cysylltiad cyflym iawn yn fy ngalluogi i wneud hyn.

“Hefyd, byddaf weithiau yn cysylltu â chleientiaid trwy Skype i gael adborth a thrafod prosiectau ac mae’r cysylltiad cyflym iawn yn golygu bod y galwadau’n glir heb unrhyw oedi annifyr a phob dim yn gyflym a hawdd. 

“Yn sicr byddwn yn argymell y gwasanaeth i bawb sydd mewn modd i’w dderbyn oherwydd yn wir mae’n gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd mewn nifer o ffyrdd.”

Rhannu’r dudalen hon