Skip to main content
Keith o Wrecsam

Band eang cyflym iawn yn galluogi cwpwl i ffrydio teledu byw tra'u bod yn mwynhau'r heulwen

Mae Keith Freeburn a'i wraig Belinda wedi gweld drostynt eu hunain sut y gall gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn helpu i gyflymu bywyd pob dydd.

Gyda chyflymder band eang confensiynol yn cyfyngu ar eu bywyd bob dydd ac yn arafu popeth, o ffrydio rhaglenni teledu byw i siopa ar y we, newidiodd y cwpl i fand eang cyflym iawn yn syth wedi iddo ddod ar gael.

Meddai Keith: “Roedd tasgau fel siopa ar-lein mor ddiflas o’r blaen ond ers uwchraddio i fand eang cyflym iawn mae’r cysylltiad wedi bod yn llawer cynt a gwefannau yn cymryd eiliadau i agor yn lle sawl munud ac mae’n bosib gwneud popeth gyda chlic botwm.

“Dwi a Belinda yn treulio llawer o amser yn siopa ar-lein, o’r teclynnau diweddaraf i fwyd a dillad. Cyn i ni gael band eang cyflym iawn roedd hi’n cymryd cymaint o amser i brosesu archeb fel bod y wefan yn cau’r cyfle i siopa a’r fasged yn wag cyn i fi roi manylion fy ngherdyn a chwblhau’r archeb. Roedd y cyfan mor rhwystredig. Mae uwchraddio wedi cael gwared ar y straen o siopa ar-lein.

“Y peth gorau am ein rhyngrwyd cyflym o bell ffordd yw bod ein signal Wi-fi yn ymestyn mor bell â theras yr ardd. Mae hyn yn wych – ar ddiwrnodau heulog prin yma yn y gogledd, gallwn eistedd ar ein teras a mwynhau paned o goffi wrth ddarllen am newyddion lleol, cael y canlyniadau pêl-droed diweddaraf neu hyd yn oed wneud ein siopa ar-lein”.

“Mantais fawr y cysylltiad cyflym iawn i fi yw gallu ffrydio gemau pêl-droed byw yn yr ardd hefyd. Ar y funud dwi’n gweithio ar brosiect adnewyddu eiddo newydd ac yn treulio llawer o amser yn yr ardd yn gwneud prosiectau DIY, felly ar benwythnosau dwi’n gallu gwylio Match of the Day heb golli’r un gôl!”

Rhannu’r dudalen hon