Skip to main content
Jim o Abertawe

Band eang cyflym iawn yn galluogi tad-cu i wylio ei wyrion yn Norwy'n tyfu i fyny

Mae Jim Young, sy'n gyn dechnegydd ymchwil 68 oed o Abertawe, yn profi drosto'i hun sut y gall band eang cyflym iawn eich galluogi i gadw mewn cysylltiad â pherthnasau sy'n byw dramor.

Gydag un mab yn byw yn Norwy a’r llall yn byw ym Mryste, mae Jim a’i wraig Sue’n dibynnu ar gysylltiad band eang cyflym iawn i sicrhau eu bod yn rhan o fywyd eu plant a’u hwyrion.

Meddai Jim, “Mae’n wych gallu siarad gyda fy wyrion yn Norwy a Bryste drwy FaceTime sawl gwaith yr wythnos heb fod y cysylltiad yn methu. Mae’r llun mor glir fel eich bod chi’n teimlo eich bod chi yn y stafell gyda nhw.

“Dwi’n eu colli nhw’n fawr ond mae’r band eang gwych yn golygu ein bod ni’n gallu eu gweld yn glir wrth glicio botwm a’u gwylio’n tyfu. Rydyn ni’n cael rhannu digwyddiadau, achlysuron a dathliadau gyda’n gilydd er gwaetha’r pellter sy’n golygu nad ydyn ni’n colli unrhyw beth.”

“Er enghraifft, mae un o’n hwyresau yn hoffi actio ac yn rhoi fideos yn aml ar YouTube ac Instagram Live ac mae’r cysylltiad band eang cyflym iawn yn golygu ein bod ni’n gallu gwylio ei fideos wrth iddi eu ffrydio. Mae pethau bach fel hyn yn ein helpu i gysylltu â nhw’n aml a bod yn rhan o’u bywyd bob dydd. Mae hyn mor bwysig i fi a’r wraig gan nad ydyn ni’n gallu eu gweld nhw mor aml ag yr hoffen ni oherwydd eu bod mor bell, ond rydym yn cael creu atgofion gyda’n gilydd ar FaceTime a Skype.”

“Yn ogystal â gallu cadw mewn cysylltiad â fy mhlant a’m hwyrion yn rheolaidd mae’r cysylltiad band eang cyflym iawn yn allweddol i mi allu ysgrifennu a chynnal fy mlogiau ffotograffiaeth a barddoniaeth.”

Ers ymddeol mae Jim wedi dechrau dau flog, un yn canolbwyntio ar ffotograffiaeth o fywyd bob dydd Jim a’r llall ar gyfer ei ddiddordeb mewn barddoniaeth ac ysgrifennu. Llafur cariad yw’r ddau flog ond mae’r cysylltiad band eang cyflym iawn yn galluogi Jim i lanlwytho lluniau, clipiau sain a fideos yn syth a rhannu ei ddiddordebau gyda phobl ym mhob cwr o’r byd.

Meddai Jim, “Fyddai cyflymder band eang confensiynol ddim yn ddigon i fi allu mwynhau fy niddordebau na chadw mewn cysylltiad yn hawdd â’r teulu.”

Rhannu’r dudalen hon