Skip to main content
Izaak o Gasnewydd

Band eang cyflym iawn wedi rhoi’r adnoddau oedd eu hangen arna’i i lansio fy nghwmni cynhyrchu fideo fy hun

Mae Izaak Dew, 18 oed o Langstone yng Nghasnewydd yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru ar ôl dibynnu ar wasanaeth rhyngrwyd band eang cyflym iawn i roi hwb i’w gwmni cynhyrchu fideo ei hun a dilyn ei freuddwyd o greu gemau ar-lein.

Mae ganddo ddiddordeb mawr erioed mewn cynhyrchu a golygu ei fideos ei hun ar gyfer YouTube, ac mae’n dibynnu ar gysylltiad cyflym iawn i lanlwytho, lawrlwytho, golygu a rhannu ffeiliau fideo yn ogystal â chysylltu efo cleientiaid  ar Skype. Heb y cysylltiad cyflym iawn, byddai wedi bod yn amhosib iddo ddatblygu ei fusnes felly darbwyllodd ei rieni i newid i fand eang cyflym iawn yn syth ar ôl iddo fod ar gael ddwy flynedd yn ôl.

Meddai Izaak “Rydw i wedi bod yn gwneud fideos ers ‘mod i’n un ar ddeg oed a chyn i ni gael band eang cyflym iawn byddai’n cymryd hyd at 17 awr i mi lanlwytho fideo hanner awr ar YouTube a byddai’n aml yn rhewi hanner ffordd drwy ei lanlwytho. Bellach, mae fideo hanner awr yn cymryd tua 90 munud a dyw byth yn rhewi.

“Yn ogystal â gwneud fideos amatur, rydw i hefyd yn treulio oriau ar-lein yn chwarae gemau fideo gyda phobl ar ochr arall y byd ac roedd yn amhosib bron iawn gwneud heb fand eang cyflym iawn felly roeddwn i’n arfer erfyn ar fy rhieni i uwchraddio. Cyn gynted ag y gwnaethon nhw, roedd y gwahaniaeth yn hollol amlwg.

“Mae’r band eang cyflym iawn wedi fy ngalluogi a fy ffrind i ddatblygu ein hobi cynhyrchu fideos yn fusnes, Tied Knot Production, ynghyd â fy musnes cyfyngau cymdeithasol o’r enw Zakky. “Mae’r cysylltiad yn gadael i mi lanlwytho, lawrlwytho, golygu a rhannu ffeiliau gyda chleientiaid wrth gyffwrdd botwm. Rydw i hefyd yn gallu gwneud galwadau Skype ar unwaith ac yn glir gyda chleientiaid heb iddo oedi neu rewi, sef y peth diwethaf sydd ei angen arnoch chi wrth siarad â chleient neu ddarpar gleient. Mae wedi bod yn hollbwysig wrth i mi ddatblygu fy musnes fy hun o gartref.

“Mae fy rhieni’n defnyddio’r cysylltiad cyflym iawn hefyd i wylio On Demand ac Amazon Prime a mwynhau ymlacio o flaen set focs neu ffilm wedi’i ffrydio’n fyw ac ar unwaith heb orfod aros iddo lawrlwytho neu rewi. Mae’n gwneud bywyd yn haws i bawb.

“Cyn i ni gael y cysylltiad band eang cyflym iawn, doedden ni ddim yn gallu defnyddio mwy nag un ddygais ar y pryd, felly os oedd mam a dad yn ffrydio ffilm neu raglen deledu, doeddwn i ddim yn gallu bod ar y rhyngrwyd yn chwarae gêm neu geisio lanlwytho fideo. Roeddwn i’n taro fy mhen yn erbyn y wal. Nawr, rydym ni gyd yn gallu bod ar-lein ar yr un pryd a dyw ddim yn gwneud gronyn o wahaniaeth i effeithlonrwydd neu effeithiolrwydd unrhyw ddyfais. Mae’n grêt.

“Mae fy musnes cynhyrchu fideos ac ymgynghoriaeth cyfryngau cymdeithasol yn mynd o nerth i nerth diolch i’r cysylltiad cyflym iawn. Rydw i’n gallu creu ffeiliau enfawr a’u rhannu ar unwaith ar Google Drive neu Dropbox. Mae hynny’n gwbl hanfodol i rywun mewn busnes fel fy un i ac mae hefyd yn gwneud popeth ar-lein gymaint cynt, haws ar unwaith ac yn fwy pleserus ar y cyfan.”

Rhannu’r dudalen hon