Emma and David in Merthyr Tydfil

“Does dim rheswm pam na all cyplau eraill weld Merthyr fel lle sydd wedi’i gysylltu’n dda – yn ffisegol a digidol” meddai pâr newydd briodi y mae eu bywydau wedi eu gweddnewid diolch i fand eang cyflym iawn

Symudodd Emma a David Arter, o Gasnewydd i Ferthyr ddwy flynedd yn ôl ac roeddynt yn poeni am ddibynadwyedd y rhyngrwyd wrth symud o ardal drefol i ardal wledig y tu allan i ganol y dref.

Mae’r ddau, sy’n byw yn Heolgerrig, yn dibynnu ar gysylltiad rhyngrwyd effeithlon er mwyn i David allu gweithio o gartref i gwmni datblygu gwefannau. Mae pob un o weithwyr y cwmni yn gweithio o bell ac yn fideoalw ei gilydd yn aml ar gyfer cyfarfodydd, sy’n golygu bod cysylltiad rhyngrwyd dibynadwy yn hanfodol.

Mae Emma hefyd yn gweithio o gartref ar adegau ac yn dibynnu ar gysylltiad rhyngrwyd diogel i gyrchu rhwydweithiau’r swyddfa.

Fel cwpl, mae’n nhw’n defnyddio gwasanaethau ffrydio a nifer o ddyfeisiau, a gyda ffrindiau ym mhob cwr o’r DU, mae angen gwasanaeth rhyngrwyd cadarn arnyn nhw hefyd i gadw mewn cysylltiad gyda phobl ar Skype a Facetime.

Meddai Emma: “Pan symudon ni o Gasnewydd rai blynyddoedd yn ôl, un o’r pethau cyntaf i ni ei ystyried oedd cysylltiad rhyngrwyd cadarn ac roedden ni’n wirioneddol poeni y byddai symud o ardal drefol i ardal wledig yn effeithio ar ein dewis o leoliadau i ymgartrefu.

“Mae Dave yn dibynnu ar gysylltiad rhyngrwyd da ar gyfer ei waith, gan fod pob gweithiwr yn gweithio o gartref, felly mae’n eithaf allweddol i’n bywoliaethau i fod yn onest.

“Hefyd, bydd Apple TV, Now TV, ein glinaiduron, Kindle ac Xbox yn cael eu defnyddio ar yr un pryd weithiau, felly mae cysylltiad rhyngrwyd cyflym yn hollbwysig. Rydym hefyd yn hoff iawn o gymdeithasu felly mae’n bwysig i ni fod ffrindiau’n gallu galw draw a defnyddio ein rhyngrwyd, a’n bod yn gallu defnyddio Skype i rannu ein partïon â phobl sydd methu galw heibio!

“O siarad â phobl eraill ym Merthyr, dyw llawer o bobl ddim yn sylweddoli bod band eang cyflym iawn ar gael mor eang yma. Does dim rheswm pam na all cyplau eraill fel ni weld Merthyr fel lle sydd wedi’i gysylltu’n dda - yn ffisegol ac yn ddigidol. Rydym ni’n dangos nad oes angen byw yn y ddinas i allu elwa ar gyflymderau rhyngrwyd da.”