Bivin o Gaerdydd

Mae band eang cyflym iawn y ein alluogi i fyw bywydau modern mewn carterf cysylltiedig

Mae Bivin Mathew, 33 o’r Mynydd Bychan, yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru ar ôl cael profiad uniongyrchol o sut gall gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn ei helpu i ddiweddaru ei flog bwyd, tra’n gallu ffrydio rhaglenni teledu a chysylltu’r holl ddyfeisiau yn ei gartref ar yr un pryd.

Roedd Bivin, sy’n gwirioni ar fwyd ac yn flogiwr brwd, yn gwybod bod angen iddo uwchraddio ei wasanaeth band eang i fand eang cyflym iawn cyn gynted ag y symudodd i’r Mynydd Bychain er mwyn ei alluogi i gael trefn ar ei flog a gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

Meddai Bivin: “Roedd gallu uwchraddio i well gwasanaeth rhyngrwyd yn gwneud fy mywyd gymaint haws. Roeddwn i’n arfer byw mewn ardal nad oedd band eang cyflym iawn ar gael ac roedd lanlwytho lluniau a chynnwys fideo i’m blog, Facebook a Twitter yn boenus o ara' deg. Yn aml, byddai’n methu neu’n byffro hefyd ac roedd hynny yn rhwystredig dros ben.

“Mae’n wych bod yn flogiwr bwyd. Mae gen i esgus i fwyta mewn cymaint o lefydd newydd hyfryd ac rwy’n mwynhau gallu eu rhannu ar fy mlog. Mae’n agos iawn at fy nghalon i ac yn rhywbeth nad oeddwn i eisiau iddo droi’n faich ana' i, ond roedd fy nghysylltiad rhyngrwyd safonol yn golygu bod diweddaru fy mlog yn rheolaidd yn waith llafurus iawn.

“Fodd bynnag, nawr fy mod i wedi uwchraddio i fand eang cyflym iawn, rydw i’n gallu monitro fy sianeli cymdeithasol, lanlwytho blog newydd a ffrydio teledu neu gerddoriaeth yn y cefndir ar yr un pryd heb boeni y bydd fy nghysylltiad yn torri ar unrhyw eiliad a gan golli fy holl waith caled.

“Mae uwchraddio wedi golygu fy mod i’n gallu ffrydio gemau hefyd a chysylltu fy system sain â Spotify, sy’n golygu y galla i goginio tra’n gwrando ar fy hoff ganeuon a phodlediadau yn y gegin.

“Mae fy mhartner a mi wedi gallu fideoalw ein rhieni, sydd yn byw yn eitha pell i ffwrdd, gyda llai o amhariadau a llai o fyffro. Rydw i’n gallu cysylltu â’m teulu yn Qatar ar Skype nawr ac ar yr un pryd mae hi’n rhoi’r byd yn ei le gyda’i mam yn Northumberland heb i’n galwadau gael eu heffeithio.

“Mae band eang cyflym iawn wedi newid y ffordd rydym ni’n defnyddio’r rhyngrwyd yn y tŷ, dyw e ddim yn ein dal yn ôl bellach, sy’n golygu ein bod yn gallu byw bywydau modern mewn cartref cysylltiedig.”