Neidio i'r prif gynnwy
Andrew o'r Rhyl

Mae band eang cyflym iawn yn fy ngalluogi i chwarae gemau ar–lein yn erbyn pobl ym mhob cwr o’r byd

Gyda llawer o ddyfeisiau yn cydredeg er mwyn sicrhau bod y gemau’n gallu gweithio’n effeithlon, roedd cyflymder band eang confensiynol yn ei gwneud hi bron yn amhosibl i Andrew ddilyn ei hobi felly, ddwy flynedd yn ôl, newidiodd i’r gwasanaeth newydd cyn gynted ag y daeth ar gael yn yr ardal. 

Meddai Andrew “Rwyf fi a’m partner Ross wedi gwirioni gyda gemau ar-lein ac yn treulio llawer o’n hamser hamdden yn chwarae gemau ar-lein yn erbyn pobol ym mhob cwr o’r byd. Mae cysylltiad cyflym iawn yn gwbl hanfodol ar gyfer chwarae gemau ar-lein a rhaid cael gwasanaeth sydd ddim yn byffro i gynnal momentwm y gêm. 

“Pan fyddwn ni’n chwarae, rydym ni hefyd yn aml yn rhedeg llawer o ddyfeisiau eraill ble byddwn ni’n ffrydio Netflix ac yn cysylltu drwy Skype â chwaraewyr eraill, felly mae’n rhaid i ni gael cysylltiad cyflym iawn er mwyn i’r holl bethau hyn allu gweithio’n systematig.”

“Yn ogystal â’n hoffter mawr o gemau, byddwn ni wrth ein boddau hefyd yn ymlacio o flaen ffilm dda neu set focs gan nad oes gennym erial neu ddysgl loeren a gan ein bod yn dibynnu’n llwyr ar ein gwasanaeth rhyngrwyd i ffrydio’r holl ffilmiau a rhaglenni teledu trwy Ultra 4K. Unwaith eto, byddai hyn yn amhosibl gyda chysylltiad rhyngrwyd arferol. 

“Weithiau bydd angen imi weithio gartref a defnyddio fy ngweinydd gwaith yn gyflym a hawdd a chynnal cyfarfodydd Skype gyda staff. Trwy ddefnyddio’r gwasanaeth cryf a chyflym iawn, mae’r pethau hyn i gyd yn arbennig o glir, sydyn, prydlon ac yn fwy pwysig na dim, does dim byffro nac oedi, sef y peth olaf rydych chi am ei gael wrth siarad â darpar gleient neu gleient cyfredol.”

“Mae cysylltiad cyflym iawn yn wirioneddol hanfodol ar gyfer fy ffordd o fyw ac mae’n sicrhau y gallaf ddianc oddi wrth realiti a mwynhau hamddena ym myd gemau, ffilmiau a set focsys yn hawdd.”