Neidio i'r prif gynnwy

O 1 Ebrill 2019 bydd y cyfraddau tâl isaf newydd ar gyfer Gweithwyr Amaethyddol fel a ganlyn. Mae'r symiau yn gymwys hyd nes y maent yn newid yn ôl y gyfraith newydd. Mae'r gyfradd goramser yn 1.5 gwaith hyn cyfraddau fesul awr.

Gradd Cyfl og yr awr
Gradd 1: Gweithiwr o oedran ysgol gorfodol (13 – 16 oed) £3.54
Gradd 1: Gweithiwr (16 - 24 oed) £7.70
Gradd 1: Gweithiwr (25 oed a throsodd) £8.21
Gradd 2: Gweithiwr safonol £8.45
Gradd 3: Gweithiwr arweiniol £8.70
Gradd 4: Gradd crefftwr £9.36
Gradd 5: Gradd goruchwyliwr

£9.88

Gradd 6: Gradd rheolwr fferm £10.64
Blwyddyn Prentisiaeth 1

£4.00

Blwyddyn Prentisiaeth 2 (16 - 17 oed) £4.29
Blwyddyn Prentisiaeth 2 (18 - 20 oed) £6.15
Blwyddyn Prentisiaeth 2 (21 - 24 oed) £7.70
Blwyddyn Prentisiaeth 2 (25 oed a throsodd)

£8.21 

 

Rhannu’r dudalen hon