Skip to main content

From 1 April 2018 workers must be paid at least these minimum amounts. The amounts apply until they are changed by a new law.

Mae'r gyfradd goramser yn 1.5 gwaith hyn cyfraddau fesul awr.

Gradd Cyfl og yr awr
Gradd 1: gweithiwr o oedran ysgol gorfod £3.47
Gradd 1: gweithiwr (16 i 24 oed) £7.38
Gradd 1: gweithiwr (25 oed neu'n hŷn) £7.83
Gradd 2 gweithiwr £8.29
Gradd 3 gweithiwr £8.54
Gradd 4 gweithiwr £9.16
Gradd 5 gweithiwr £9.70
Gradd 6 gweithiwr £10.48
Blwyddyn 1 prentis £3.93
Blwyddyn 2 prentis (16 i 17 oed) £4.21
Blwyddyn 2 prentis (18 i 20 oed) £5.90
Blwyddyn 2 prentis (21 i 24 oed) £7.38
Blwyddyn 2 prentis (25 oed neu'n hŷn) £8.05

Rhannu’r dudalen hon