Neidio i'r prif gynnwy

Mae capasiti profi Cymru wedi’i gefnogi gan rwydwaith helaeth o gyfleusterau ledled y wlad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Canlfan Brofi Torfol

Dyma restr o’r canolfannau gyrru-i-mewn yng Nghymru:

 • Gorsaf Reilffordd Abercynon (Rhondda Cynon Taf)
 • Pen-y-bont ar Ogwr, Ysbyty'r Seren
 • Stadiwm Dinas Caerdydd
 • Maes Sioe Caerfyrddin (Sir Gaerfyrddin)
 • Cwm, ger Glynebwy (Blaenau Gwent)
 • Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy (Sir y Fflint)
 • Llandudno, Builder Street, (Conwy)
 • Parc Iechyd Kier Hardie Merthyr Tudful
 • Castell-nedd Port Talbot, Stad Ddiwydiannol Baglan
 • Abertawe, maes parcio gorlif parcio a theithio

Uned Brofi Cymunedol

Mae’r unedau hyn yn gysylltiedig â lleoliadau gofal iechyd a chânt eu gweithredu gan y byrddau iechyd lleol. Rhoddir blaenoriaeth i brofi gweithwyr gofal iechyd, ond mae rhai unedau yn hwyluso profion ar gyfer gweithwyr hanfodol eraill yn ôl capasiti. Caiff hyn ei drefnu ar lefel leol gan y byrddau iechyd.

Uned Brofi Symudol (MTU)

Mae unedau profi symudol yn gallu cael eu sefydlu’n gyflym i wasanaethau cymunedau dros dro, yn ôl y gofyn. Mae 19 o unedau profi symudol yng Nghymru. Cwmnïau masnachol sy’n rhedeg 15 o’r unedau hyn, trwy’r byrddau iechyd lleol. Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru sy’n rhedeg y 4 uned arall, sy’n ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau ac achosion.

Safleoedd Profi Lleol

Dyma’r canolfannau profi ar droed:

 • Aberdâr, Maes Parcio Campws Coleg y Cymoedd
 • Aberhonddu, Maes Parcio Watton
 • Bae Caerdydd, Maes Parcio Neuadd y Sir
 • Barri, Canolfan Chwaraeon Colcot
 • Bangor, Maes Parcio Beach Road
 • Caerdydd, Trelai - Cyn-ganolfan Feddygol Parkview, Treseder Way
 • Caerdydd, Rhodfa’r Amgueddfa
 • Caerffili, Rhymni, cyn-safle Aldi, Hen Lôn y Bragdy
 • Castell-nedd, Maes Parcio Milland Road
 • Casnewydd, Clwb Cymdeithasol Betws
 • Casnewydd, Dyffryn, Maes Parcio’r Dyffryn Arms
 • Drenewydd, Maes Parcio Shortbridge
 • Llantrisant, Maes Parcio Tŷ Penygawsi
 • Merthyr Tudful, y ganolfan Hamdden
 • Pen-y-bont ar Ogwr, Maes Parcio Canolfan Bowlio
 • Pont-y-pŵl, Maes Parcio'r Hen Felin
 • Rhyl, Maes Parcio Stryd y Cei
 • Shotton,  Neuadd Ddinesig, Cei Conna
 • Trefforest, Prifysgol De Cymru
 • Wrecsam, Neuadd Goffa

Cysylltu â’ch bwrdd iechyd lleol am ganlyniad eich prawf coronafeirws

Os ydych wedi cael prawf mewn Canolfan Profi Torfol, Uned Brofi Symudol neu Safle Profi Lleol, cysylltwch â 119 os na fyddwch wedi cael eich canlyniadau o fewn 72 awr.

Os ydych yn weithiwr hanfodol a'ch bod wedi cael prawf mewn Uned Brofi Gymunedol a weithredir gan y Bwrdd Iechyd Lleol, cysylltwch â'ch Bwrdd Iechyd Lleol gydag unrhyw gwestiynau am ganlyniad eich prawf.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Ebost: powys.testing@wales.nhs.uk

Ffôn: 01874 612228

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ebost: BCU.Covid19ResultsQueries@wales.nhs.uk

Ffôn: 03000 855913

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ebost: SBU.NeathPCH@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 862757

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ebost: BCU.Covid19TestingAndResultQueries@wales.nhs.uk

Ffôn: 03000 840005

Os ydych wedi cael prawf ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ffoniwch 119 ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ebost: Cvuhb.Covidresults@wales.nhs.uk

Ffôn: 02921 836129 / 02921 836154

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ebost: CTM_COVID19@wales.nhs.uk

Ffôn: 01656 752993

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ebost: Covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Ffôn: 0300 303 8322