Neidio i'r prif gynnwy

Mae capasiti profi Cymru wedi’i gefnogi gan rwydwaith helaeth o gyfleusterau ledled y wlad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Uned Brofi Gymunedol

Mae’r unedau hyn yn gysylltiedig â lleoliadau gofal iechyd a chânt eu gweithredu gan y byrddau iechyd lleol. Rhoddir blaenoriaeth i brofi gweithwyr gofal iechyd, ond mae rhai unedau yn hwyluso profion ar gyfer gweithwyr hanfodol eraill yn ôl capasiti. Caiff hyn ei drefnu ar lefel leol gan y byrddau iechyd.

Uned swabio symudol

Mae 8 uned symudol yng Nghymru. Caiff eu gweithredu gan y fyddin a chânt eu defnyddio gan y byrddau iechyd lleol i gefnogi blaenoriaethau profi yn y rhanbarthau.

Canolfan brofi rhanbarthol

Mae’r canolfanau profi drwy ffenest yn y lleoliadau canlynol:

 • Stadiwm Dinas Caerdydd (Caerdydd)
 • Stadiwm Rodney Parade (Casnewydd)
 • Gorsaf Reilffordd Abercynon (Rhondda Cynon Taf)
 • Cwm, ger Glynebwy (Blaenau Gwent)
 • Builder Streetm Llandudno (Conwy)
 • Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy (Sir Y Fflint)
 • Maes Sioe Caerfyrddin (Sir Gaerfyrddin)
 • Stadiwm y Liberty (Abertawe)
 • Margam (Castell-nedd Port Talbot)
 • Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ym Muallt (Powys)
 • Y Drenewydd (Powys)

Er mwyn archebu prawf yn un o’r canolfannau hyn, dylech wneud cais ar-lein neu ffonio’r rhif 119 sydd am ddim.

Os ydych yn byw ym Mhowys ac yn dangos symptomau, gallwch gwneud cais am becyn profi cartref, neu gwneud apwyntiad am brawf drwy ffenest y car mewn sir cyfagos (er enghraifft Yr Amwythig, Henffordd, Abercynon, Caerfyrddin) ar-lein neu trwy ffonio 119. Gall pobl gyda anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.

Gallwch hefyd gwneud cais am apwyntiad yn unedau profi lleol ym Phowys trwy gysylltu â Fwrdd Iechyd Addysgu Lleol Powys.

Cysylltu â’ch bwrdd iechyd lleol am ganlyniad eich prawf coronafeirws

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am ganlyniad eich prawf coronafeirws, defnyddiwch y manylion cysylltu hyn:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Ebost: powys.testing@wales.nhs.uk

Ffôn: 01874 612228

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ebost: COVID-19.testing.unit.abb@wales.nhs.uk

Ffôn: 0300 30 31 222

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ebost: SBU.NeathPCH@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 862757

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ebost: bcu.occhealthcovid@wales.nhs.uk

Ffôn: 01745 448247

Os ydych wedi cael prawf ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ffoniwch 119 ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ebost: Cvuhb.Covidresults@wales.nhs.uk

Ffôn: 02921 836129 / 02921 836154

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ebost: CTM_COVID19@wales.nhs.uk

Ffôn: 01656 752993

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ebost: Covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Ffôn: 0300 303 8322

Rhannu’r dudalen hon