Neidio i'r prif gynnwy

Mae capasiti profi Cymru wedi’i gefnogi gan rwydwaith helaeth o gyfleusterau ledled y wlad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Uned Brofi Gymunedol

Mae’r unedau hyn yn gysylltiedig â lleoliadau gofal iechyd a chânt eu gweithredu gan y byrddau iechyd lleol. Rhoddir blaenoriaeth i brofi gweithwyr gofal iechyd, ond mae rhai unedau yn hwyluso profion ar gyfer gweithwyr hanfodol eraill yn ôl capasiti. Caiff hyn ei drefnu ar lefel leol gan y byrddau iechyd.

Uned swabio symudol

Mae 8 uned symudol yng Nghymru. Caiff eu gweithredu gan y fyddin a chânt eu defnyddio gan y byrddau iechyd lleol i gefnogi blaenoriaethau profi yn y rhanbarthau.

Canolfan brofi rhanbarthol

Mae’r canolfanau profi drwy ffenest yn y lleoliadau canlynol:

 • Stadiwm Dinas Caerdydd (Caerdydd)
 • Stadiwm Rodney Parade (Casnewydd)
 • Gorsaf Reilffordd Abercynon (Rhondda Cynon Taf)
 • Cwm, ger Glynebwy (Blaenau Gwent)
 • Builder Streetm Llandudno (Conwy)
 • Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy (Sir Y Fflint)
 • Maes Sioe Caerfyrddin (Sir Gaerfyrddin)
 • Stadiwm y Liberty (Abertawe)
 • Margam (Castell-nedd Port Talbot)
 • Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ym Muallt (Powys)
 • Y Drenewydd (Powys)

Cysylltu â’ch bwrdd iechyd lleol am ganlyniad eich prawf coronafeirws

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am ganlyniad eich prawf coronafeirws, defnyddiwch y manylion cysylltu hyn:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Ebost: powys.testing@wales.nhs.uk

Ffôn: 01874 612228

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ebost: BCU.Covid19ResultsQueries@wales.nhs.uk

Ffôn: 03000 855913

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ebost: SBU.NeathPCH@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 862757

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ebost: bcu.occhealthcovid@wales.nhs.uk

Ffôn: 01745 448247

Os ydych wedi cael prawf ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ffoniwch 119 ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ebost: Cvuhb.Covidresults@wales.nhs.uk

Ffôn: 02921 836129 / 02921 836154

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ebost: CTM_COVID19@wales.nhs.uk

Ffôn: 01656 752993

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ebost: Covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Ffôn: 0300 303 8322

Rhannu’r dudalen hon