Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein fframwaith ar gyfer cyflenwi deunyddiau adeiladu (NPS-CFM-0085-18) bellach wedi'i ddyfarnu ac mae ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cytundeb fframwaith hwn yn cynnig llwybr cydymffurfiol, syml a chystadleuol i'r farchnad ar gyfer cwsmeriaid sy'n dymuno archebu ystod eang o ddeunyddiau adeiladu. Mae'r fframwaith hefyd yn cynnig mynediad i gyflenwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw sydd wedi cael eu hasesu'n drylwyr ar ansawdd y gwasanaethau a ddarparant.

Mae'r fframwaith yn cynnwys saith lot fel a ganlyn:

 • Lot 1: deunyddiau adeiladu cyffredinol
 • Lot 2: deunyddiau pren a thalennog
 • Lot 3: cynhyrchion addurno
 • Lot 4: ffitiadau trydanol, ceblau, goleuadau ac ategolion (ac eithrio goleuadau stryd)
 • Lot 5: gwresogi, awyru, boeleri a chynhyrchion cysylltiedig
 • Lot 6: nwyddau plymio, glanweithdra a dŵr glaw
 • Lot 7: gwasanaeth a reolir

Mae pob Lot wedi’i hisrannu’n saith parth daearyddol yn seiliedig ar ffiniau sirol fel a ganlyn:

 • Parth 1: Ynys Môn, Conwy a Gwynedd
 • Parth 2: Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam
 • Parth 3: Powys
 • Parth 4: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro
 • Parth 5: Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe
 • Parth 6: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg
 • Parth 7: Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen

Sut i ddefnyddio'r fframwaith hwn

Mae manylion am sut i ddefnyddio pob lot o'r fframwaith, a'r cyflenwyr a ddyfernir i bob lot, wedi'u cynnwys yn y Canllaw Cyflym ar GwerthwchiGymru.

Cynghorir cwsmeriaid i edrych ar gofrestr contractau GwerthwchiGymru i sicrhau eu bod yn cael y fersiwn ddiweddaraf o'r canllawiau i gwsmeriaid (angen mewngofnodi): Panel Rheoli'r Awdurdod> GCC Contractau, Fframweithiau a Chanllawiau > Contractau a Fframweithiau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSConstructionandFM@llyw.cymru