Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r ystadegau hyn, sydd wedi’u cynhyrchu gan y National Foundation for Educational Research, yn dangos gallu disgyblion mewn gwyddoniaeth, mathemateg a darllen ar gyfer 2018.

Yn 2018, cafwyd canlyniadau gan 107 ysgol ar gyfer 3,165 o ddisgyblion yng Nghymru. Cymerodd 79 o wledydd ran yn yr astudiaeth, gan gynnwys pob aelod o’r OECD a phob un o’r pedair gwlad yn y DU.

Prif bwyntiau

Darllen

483 oedd y sgôr cyfartalog yng Nghymru o ran darllen ar gyfer PISA yn 2017. Mae’r sgôr hwn wedi aros yn sefydlog ers 2006 (481).

Mae sgôr cymedrig 22 gwlad ar gyfer darllen o flaen Cymru o’i gymharu â 30 gwlad yn 2015. Mae sgôr cymedrig 42 gwlad ar gyfer darllen yn is.

Am y tro cyntaf nid oes dim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng sgôr Cymru a sgôr cyfartalog yr OECD.

Mathemateg

487 oedd y sgôr cyfartalog yng Nghymru mewn mathemateg ar gyfer PISA yn 2018. Mae hyn yn gynydd ystadegol arwyddocaol dros y sgor yn 2012 (468).

Mae sgôr cymedrig 23 gwlad ar gyfer mathemateg o flaen Cymru, o’i gymharu â 30 gwlad yn 2015. Mae sgôr cymedrig 40 gwlad ar gyfer mathemateg yn is.

Am y tro cyntaf nid oes dim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng sgôr Cymru a sgôr cyfartalog Gogledd Iwerddon, Yr Alban a’r OECD.

Gwyddoniaeth

488 oedd sgôr cyfartalog yng Nghymru mewn gwyddoniaeth ar gyfer PISA yn 2018. Mae hynny’n 17 pwynt yn is na’r sgôr cyfartalog yn 2006 (505) ond 3 pwynt yn uwch na 2015 (485).

Mae sgôr cymedrig 19 o flaen Cymru ar gyfer gwyddoniaeth, o’i gymharu â 28 gwlad yn 2015. Mae sgôr cymedrig 45 gwlad ar gyfer gwyddoniaeth yn is.

Nid oes dim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng sgôr Cymru a sgôr cyfartalog Gogledd Iwerddon, Yr Alban a’r OECD.

Nodyn

Mae'r ffigurau uchod yn seiliedig ar gymharu Cymru â gwledydd eraill sy'n cymryd rhan, ac eithrio'r rhannau cydrannol o'r DU. Mae hyn yn gyson â'r adroddiad cenedlaethol a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Addysg, isod.

Gwybodaeth bellach

Mae adroddiad rhyngwladol PISA 2018, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol, ar gael ar wefan OECD.

Adroddiadau

Cyflawniad disgyblion 15 mlwydd oed: PISA adroddiad cenedlaethol 2018
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 9 MB

PDF
9 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon