Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyffordd Ysbyty’r Tywysog Siarl yn darparu mynediad i Ysbyty’r Tywysog Siarl, ffordd gylchol Gurnos a Heol Bryniau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd Ysybyty'r Tywysog Siarl
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd ysbyty’r Tywysog Siarl.

Beth ydyn ni'n ei wneud

 • adeiladu wal gynnal
 • adeiladu ffordd gyswllt
 • symud cyfleustodau
 • creu cwlfertau
 • adeiladu cylchfan a phontydd
 • adeiladu pont Heol Bryniau

Byddwn yn adeiladu 2 bont i gario’r gyffordd ar y ffordd hon dros yr A465.

Byddwn yn adeiladu waliau bob ochr y ffordd i gynnal y ffyrdd ymuno.

Byddwn yn lledu’r ffordd bresennol rhwng cyffordd Ysbyty’r Tywysog Siarl a chyffordd Dowlais.

Byddwn yn adeiladu pont newydd ar Heol Bryniau i ddarparu mynediad i Galon Uchaf.

Byddwn yn symud cyfleustodau er mwyn gallu adeiladu’r ffordd newydd, gan gynnwys 2 biben cyflenwi dŵr fawr.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • clirio llystyfiant yn barod i'r gwaith ddechrau
 • ymchwilio i leoliad y cyfleustodau presennol o dan y ddaear
 • codi ffensys dros dro

Y camau nesaf

 • Haf 2021 i haf 2022: byddwn yn adeiladu waliau cynnal i gefnogi ffordd newydd yr A465 y naill ochr a'r llall i drosbontydd y Tywysog Siarl (gweler y map: lleoliad A).
 • Haf 2022 i wanwyn 2023: byddwn yn adeiladu ffyrdd newydd i'r gogledd o'r A465 presennol i ffurfio'r ffyrdd ymuno ac ymadael â’r gyffordd newydd a chysylltiad lleol sy'n cysylltu â Heol Bryniau (gweler y map: lleoliad B).
 • Gwanwyn 2022 i hydref 2022: byddwn yn adeiladu tanffordd ehangach newydd i gymryd lle'r un presennol sy'n cario'r A465 dros fynediad Fferm Gurnos

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.