Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyffordd Hirwaun yn cysylltu heol Aberhonddu, heol Hirwaun a’r A465 bresennol, ac yn gadael i ffordd ddeuol newydd yr A465 basio o dan y gyffordd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd Hirwaun.
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd Hirwaun.

Beth ydyn ni’n ei wneud

 • ymchwiliadau archeolegol
 • dymchwel tai
 • gosod ffordd dros dro
 • adeiladu pontydd
 • creu draeniau a chwlfertau
 • symud cyfleustodau
 • adeiladu cylchfan

I adeiladu’r ffordd hon, byddwn yn palu hyd at ddyfnder o 40 troedfedd (12.5 metr) i’r arwyneb.

Byddwn yn adeiladu pont dros yr A465 i sicrhau mynediad at Fferm Wynt Mynydd Bwllfa.

Byddwn yn adeiladu cylchfan i Dre-waun i gysylltu Pen-y-waun a Hirwaun.  Byddwn yn adeiladu 2 bont i gysylltu Heol Aberhonddu â’r A465.

Byddwn yn adeiladu ffordd dros dro i greu lle ar gyfer y ffordd newydd. Ni fydd cyffordd newydd Hirwaun yn cysylltu â’r A465.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • clirio llystyfiant yn barod i'r gwaith ddechrau
 • gwneud gwaith ymchwilio archaeolegol
 • symud gwasanaethau cyfleustodau presennol i ffwrdd o’r ardal adeiladu
 • adeiladu ffordd dros dro newydd (gweler y llinellau oren ar y map). Mae hyn wedi ein galluogi i symud holl draffig yr A465 a chreu lle i adeiladu trosbont Hirwaun (gorllewin).
Image
Works at Trewaun
Y gwaith yn Nhrewaun
Image
Works at Trewaun
Y gwaith yn Nhrewaun

Y camau nesaf

 • gwanwyn 2021 i wanwyn 2022: byddwn yn adeiladu'r gylchfan newydd a'r ffordd gysylltu (gweler y llinellau coch ar y map). Byddwn yn adeiladu pont fynediad y fferm wynt a throsbont Hirwaun (gorllewin).
 • yn 2022: byddwn yn adeiladu pont fynediad y fferm wynt a throsbont Hirwaun (gorllewin). Byddwn hefyd yn adeiladu cwlfertau (strwythurau twnelau ar gyfer draenio dŵr), symud cyfleustodau a gosod ffensys.

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.