Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyffordd Dowlais Top yn darparu cysylltiad â’r A4060, stryd fawr Dowlais Top ac ystâd ddiwydiannol Pen-garn-ddu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Mpa o'r gwaith yng nghyffordd Dowlais Top
Map o'r gwaith yng nghyffordd Dowlais Top

Beth ydyn ni'n ei wneud

  • symud cyfleustodau
  • adeiladu ffordd dros dro
  • adeiladu ffordd ymuno
  • adeiladu pont yn Jones street
  • adeiladu pontydd
  • creu cynefin ar gyfer cornchwiglod
  • adeiladu cylchfan dros dro

 

Bydd 2 gylchfan dros dro ar y gyffordd yn ystod y cyfnod adeiladu.  Bydd hyn yn helpu inni adeiladu 2 bont newydd.  Bydd rhain yn cario’r A465 dros y gyffordd wedi ei chwblhau i ymuno â ffordd ddeuol yr A465.  Bydd y 2 gylchfan dros dro yn cael eu disodli gan un gylchfan newydd. 

Caiff y ffordd ei hadeiladu ar arglawdd hyd at 30tr (9m) uwchlaw’r lefel bresennol.

Byddwn yn creu cynefin newydd ar gyfer cornchwiglod i’r dwyrain o’r gyffordd.

Byddwn yn symud cyfleustodau, gan gynnwys ceblau foltedd uchel uwchben, i adeiladu’r ffordd newydd.

Y camau nesaf

  • gaeaf 2021: byddwn yn adeiladu'r gyffordd dros dro. Byddwn yn adeiladu 2 gylchfan dros dro ar safle'r gyffordd bresennol er mwyn caniatáu i draffig uno'n haws.
  • 2022: dechrau adeiladu'r 2 bont a fydd yn cario'r A465 dros y gylchfan bresennol
  • 2022: byddwn yn ymchwilio i waith hen fwynglawdd ac yn dechrau gwaith trin

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.