Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyffordd y Rhigos yn cysylltu Hirwaun, Heol y Rhigos, yr A4059, Heol y Tŵr a’r A465.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd y Rhigos.
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd y Rhigos.

Beth ydyn ni’n ei wneud

 • ymchwiliadau archeolegol
 • gosod ffordd dros dro
 • symud cyfleustodau
 • creu cwlfertau
 • gosod ffordd newydd
 • adeiladu pontydd

Byddwn yn codi’r ffordd dros y gyffordd newydd ac yn adeiladu pont rhwng y cylchfannau.

Byddwn yn ail-alinio Heol y Rhigos A4061 ar gyfer y cynllun newydd.

Byddwn yn adeiladu pont er mwyn codi’r A465 dros Nant y Bwlch, i’r dwyrain o’r gyffordd.

Byddwn yn adeiladu ffordd i’r dwyrain o gyffordd y Rhigos i’w chymryd o’r A465 bresennol.  Bydd yn pasio i’r de o dir llesiant Hirwaun ac yn ailymuno â’r A465 bresennol yn Nhre-waun.

Byddwn yn adeiladu ffordd dros dro i greu lle i adeiladu’r ffordd barhaol.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • clirio llystyfiant yn barod i'r gwaith ddechrau
 • gwneud gwaith ymchwilio archaeolegol
 • symud gwasanaethau cyfleustodau presennol i ffwrdd o’r ardal adeiladu
 • adeiladu ffordd dros dro newydd fel y dangosir gan y llinellau oren ar y map. Mae hyn wedi ein galluogi i symud holl draffig yr A465 i'r hyn a arferai fod yn ochr yr A465 tua'r gorllewin. Bydd traffig yn llifo i'r ddau gyfeiriad.
Image
Work at Rhigos junction
Y gwaith ar gylchfan cyffordd y Rhigos

Y camau nesaf

 • haf 2021 i wanwyn 2022: byddwn yn adeiladu'r ffordd ymuno ac ymadael newydd tua'r dwyrain a'r gylchfan dros dro (gweler y llinellau coch ar y map).
 • byddwn hefyd yn adeiladu cwlfertau (strwythurau twnelau ar gyfer draenio dŵr), symud cyfleustodau a gosod ffensys.

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.