Mae Gweinidogion Cymru yn cwrdd â chynrychiolwyr mudiadau gwirfoddol sy’n ymwneud â’u meysydd cyfrifoldeb hwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Chwefror 2019
Diweddarwyd diwethaf: